Späť

IBM SPSS Decision Management Tools

Event Builder

Zvýšte efektivitu marketingových kampaní vďaka kombinácii prediktívnych modelov s obchodnou logikou a optimalizačnými technikami. Dokážete tak určiť najlepší komunikačný kanál, najlepšie ponuky, správy a akcie pre každého zákazníka.

Interaction Builder

Čo najviac využite interakcie so zákazníkmi vo svoj prospech. Predikujte ich správanie a poskytujte správne odporúčania v reálnom čase.

Risk Control Builder

Zhodnoťte riziko v reálnom čase použitím kombinácie obchodných pravidiel, prediktívnych modelov a informácií získaných z interakcií so zákazníkmi.

Event Builder

Mnoho organizácií používa prediktívne analýzy na vytýčenie cieľov marketingových kampaní. Ako ale kontaktovať tých najhodnotnejších zákazníkov?

Event Builder Vám pomôže vykonať niekoľko kampaní naraz veľmi efektívne a so ziskom.

Vytvorte si efektívne stratégie kampaní
 • zvolíte kritériá, ktoré zahrnú alebo naopak vylúčia zákazníkov z každej kampane, založené na pravidlách alebo prediktívnych modeloch
 • definujte rozmiestnenie komunikačných kanálov, správ alebo akcií a priraďte ich ku každej kampani
 • definujte prioritné a optimalizačné ciele založené na situácii a obmedzeniach
Optimalizujte svoje výsledky
 • Zobrazte si očakávané náklady a výnosy
 • manuálne nastavte obmedzenia a rozdelenia, zobrazte výsledky uplatňované s obmedzeniami a bez nich
 • automaticky rozmiestnite optimalizačné algoritmy
Deployment
 • vytvorte  si reporty a plánovanie
 • rozmiestnite zoznamy do databáz alebo zložiek
Interaction Builder

Interakcie so zákazníkmi majú ohromný potenciál generovať tržby a udržať klientov s rizikom odchodu - najmä v prípade, kedy môžete optimalizovať svoje rozhodnutia a poskytnúť inteligentné a vhodné odporúčania akcií a stanoviť dobu, kedy tieto akcie vykonať.

S využitím kombinácie obchodných pravidiel, prediktívnych modelov a ďalších informácií o zákazníkovi, Interaction Builder riadi rozhodnutie hodnotných zákazníkov počas konverzácie v call centre, návštev webových stránok alebo ATM transakcií.

Budujte hodnotné inboundové kampane
 • definujte segmenty zákazníkov a akcie pre odlišné typy zákazníkov
 • využite kombináciu historických dát a informácií získaných počas kontaktu so zákazníkom a vyberte tú najlepšiu akciu
 • zakladajte svoje odporúčania na súbore akcií, predikovanom správaní zákazníka, potenciálnej hodnote alebo na ďalších obchodných kritériách
 • stimulujte efektivitu odporúčania v reálnom čase
 • rozosielajte odporúčania v reálnom čase
Risk Control Builder

Stanovenie rizika v reálnom čase Vám môže pomôcť robiť sebavedomé rozhodnutia. Nájdete rovnováhu medzi odhodlaním uspokojiť zákazníka a potrebou znížiť náklady a minimalizovať vystavenie organizácie riziku.

Risk Control Builder je silný nástroj, ktorý pomáha zhodnotiť riziká a prijímať lepšie rozhodnutia počas kritických obchodných procesov - integrovaný do Vášho systému a postupov na hodnotenie rizika v reálnom čase.

Riaďte riziká s každým rozhodnutím.

Kombinujte obchodné pravidlá s výsledkami predikovaného správania na určenie optimálneho hodnotenia.

Súbory na stiahnutie

Referencie

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study