Späť

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Zvýšte návratnosť investícií do Vašich analýz

Collaboration

Pomocou IBM SPSS Collaboration and Deployment Services začleníte prediktívne analýzy aj do obchodných aktivít svojej spoločnosti, ochránite svoje hodnotné analytické aktíva. Tieto výhody pocítia všetci naprieč celou organizáciou.

Automatizácia

Automatizácie procesov zvyšujú spoľahlivosť a informačnú hodnotu celého systému. Analytické procesy sa stávajú stále komplexnejšími a zložitejšími. Cieľom každej organizácie je nastaviť spracovanie procesov tak, aby sa každý krok vždy spracovával jednotným spôsobom a aby jeho výstupom boli konzistentné a spoľahlivé výsledky. Preddefinované modely hodnotiacich procesov uľahčujú prácu analytikom a sú zárukou spoľahlivosti výsledkov.

Deployment

Deployment vypĺňa medzeru medzi analýzou a následnou akciou tým, že pomáha doručiť analytické skóre ľudí a procesov v reálnom čase. Integráciou s vašou súčasnou infraštruktúrou, s využitím štandardných programovacích nástrojov a rozhrania, sa tento postup stáva účinným pre IT a transparentným pre koncových užívateľov.

Funkcionalita softvéru

Collaboration
 • Zdieľajte analytické aktíva s ostatnými analytikmi
  • Súčasťou IBM SPSS Collaboration and Deployment Services je centrálne úložisko pre ukladanie analytických aktív s možnosťou špeciálne navrhnutého vyhľadávania. Do úložiska možno ukladať modely, výsledky štatistických analýz a syntaxe, čiastkové časti procesov, dotazníky a výsledky výskumov, najlepšie zdokumentované postupy a ďalšie aktíva.
  • K týmto aktívam navyše môžete pristupovať pomocou nástrojov, ktoré už vo firme využívate a analytická aktíva tak ľahko znovu využiť v iných projektoch alebo v iných častiach Vašej firmy.
 • Chráňte spoločnosť ukladaním analytických aktív centrálnym umiestnením, kontrolovaním prístupu a sledovaním zmien.
  • Automatická kontrola verzií dokumentov zabezpečuje, že pri práci sú použité iba aktuálne a správne verzie, čo prispieva k zvýšeniu produktivity Vašej spoločnosti a na zabezpečenie konzistencie výsledkov z analýz.
  • Jednoduché zálohovanie a obnova všetkých analytických aktív je možná v jedinom kroku.
 • Analytici môžu ľahko zverejňovať informácie a zjednodušiť tak prístup koncových užívateľov k výsledkom, kedykoľvek to potrebujú.
  • Analytici môžu zverejňovať výsledky tak, aby ich mali k dispozícii ľudia, ktorí ich potrebujú. Bežní užívatelia majú tak teraz možnosť pristupovať k dátam pôvodne určeným len pre analytikov.
  • Je ľahké vytvoriť rozhranie, ktoré umožní ostatným užívateľom zobraziť takú analýzu, ktorú aktuálne potrebujú a zverejniť ju bez nutnosti špeciálneho kódovania.
  • Prezeranie výsledkov aj vytváranie potrebných reportov na mieru je možné pomocou štandardného webového prehliadača. Každý môže využiť a prispôsobiť si reporty podľa svojich požiadaviek. Obchodníci môžu upraviť reporty mnohými spôsobmi pre aktuálne potreby, marketingoví manažéri ich môžu využiť pre vytvorenie cielených kampaní s prijateľnými nákladmi a opakovane tak dosahovať výborné výsledky.

Automatizácia

 • flexibilita
  Zdieľajte analytické výsledky so správnymi ľuďmi.
  • IBM SPSS Collaboration and Deployment Services poskytuje flexibilný prístup k analytickým výstupom
  • umožňuje úpravy diagramov, reportov, grafov a pivotovanie tabuliek
  • spustite analytické procesy, keď ich potrebujete
  • IBM SPSS Collaboration and Deployment Services spúšťa vybrane dávky na vyžiadanie užívateľa, na základe načasovania v konkrétny deň / hodinu, pri definovanej zmene systému, ktorý spracovanie dávky inicializuje, či ako reakciu na správu z iného procesu
  • riaďte prostredie, v ktorom sa analytické procesy vyskytujú, a tým zvýšite spoľahlivosť výsledkov
 • Automatizujte hodnotenie modelov
  • Už nemusíte posielať súhrnné správy emailom ostatným užívateľom alebo niekoho poverovať začatím procesu v okamihu, keď budú analýzy hotové. Stačí nastaviť príslušné procesy, ktoré informujú konkrétnych užívateľov o tom, že požadované reporty určené na ďalšie spracovanie sú už hotové.
  • Umožňuje monitorovať priebeh spracovania dávok a informovať ľudí alebo iné nadväzné procesy o úspešnom alebo neúspešnom dokončení každého jednotlivého kroku dávky.

Deployment – Funkcie Real Time Scoring

 • Poskytujte analytické výsledky tak, ako sa vyskytujú interakcie zákazníkov pomocou funkcie Real-Time Scoring.
 • Na základe novo získaných informácií o správaní zákazníkov a výsledkov marketingových kampaní treba existujúce modely prehodnotiť. Môžete pripraviť scenáre, podľa ktorých budú modely opakovane vyhodnocované princípmi evaluácie.
 • Vaša organizácia sa môže úplne spoľahnúť na výsledky analytických procesov, pretože tie plne reflektujú dianie v danom prostredí.
 • Skórovanie sa používa na rôznych miestach celého radu obchodných procesov, jeho výsledky sú jednoducho prenosné do ďalších aplikácií pomocou programovateľného rozhrania, ako napríklad volanie webovej služby.
 • Pomáha integrovať analytické skóre do existujúcich aplikácií, ktoré potom môžu vygenerovať odporúčanie automaticky a v nadväznosti na konkrétny podnet od zákazníka.

Súbory na stiahnutie

Referencie

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study