Späť

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Zdieľanie, automatizácia, real time scoring

Hľadáte nástroj na zdieľanie analytických zdrojov a výstupov medzi analytikmi i celými tímami?
Potrebujete automatizovať vykonávanie analytických procesov?
Chcete skórovať v reálnom čase z prostredia Vašej natívne aplikácie?

IBM SPSS Collaboration & Deployment Services je efektívna platforma pre zdieľanie a automatizáciu spracovania analytických aktív. Umožňuje prístup rôznym užívateľom na rôznych úrovniach. Jednoducho ju možno prepojiť napríklad s existujúcou doménou a využiť ju pre autentizáciu užívateľov. Spojením tejto platformy a výkonných aplikačných serverov vzniká nástroj pre automatizáciu a riadenie produkčných úloh. Evidujú sa zmeny uložených objektov, eviduje sa história spúšťania automatizovaných úloh. Posielajú sa emailovej notifikácie o zmenách uloženého obsahu a výsledkoch spracovania.Platforma primárně slouží jako úložiště analytických aktiv, tzv. repository. Všechna další využití se odvíjí od této funkce. Na rozdíl od klasických souborových úložišť a úložišť dokumentů, se jedná o aktivní analytické úložiště, které ve spojení s výkonnými aplikačními servery zajistí automatizaci úloh a realtime skórování.

Platforma primárne slúži ako úložisko analytických aktív, tzv. Repository. Každé ďalšie využitie sa odvíja od tejto funkcie. Na rozdiel od klasických súborových úložísk a úložísk dokumentov ide o aktívne analytické úložiska, ktoré v spojení s výkonnými aplikačnými servermi zaistí automatizáciu úloh a realtime skórovanie.

Obchodné prínosy

 • Jednoduchšia spoločná práca analytikov a zdieľanie kritických informácií
 • Uloženie, správa a ochrana analytických aktív na jednom mieste s možnosťou sledovania zmien
 • Implementácia korporátnych alebo vyššou autoritou vyžadovaných štandardov
 • Deployment realtime skórovanie pre podporu rozhodovania
 • Integrácia prediktívnych analýz v rámci obchodných procesov

Vybrané funkcionality

 • súborové úložisko
 • zabezpečenie prístupu
 • verziovanie a tzv. štítkovanie verzií (label)
 • priradenie tzv. topics a kľúčových slov pre lepšie vyhľadávanie
 • usporiadanie analytických aktív vo virtuálnych úložiskách
 • podpora grafických formátov (jpg, png, tiff a i.) a dokumentov klasických formátov (MS Excel, MS Word, PDF a i.)
 • využitie dávkových súborov operačného systému, či skriptov programovacieho jazyka Python.
 • podpora klastrovania aplikačných serverov, virtualizácie, single sign-on prihlasovanie
 • integrácie systémov vysielajúcich a prijímajúcich správy (messaging) alebo šifrovanie prenášaných dát pre splnenie prísnych bezpečnostných požiadaviek niektorých organizácií.
 • automatizované spúšťanie úloh - cez noc, týždenne, mesačne, vykoná sa skórovanie všetkých entít
 • skórovanie v reálnom čase
 • integrácia do externých procesov pomocou programovateľného API rozhrania

Pre prístup k uloženým objektom slúži tenký webový klient a administrátorské aplikácie Deployment Manager. Pre uloženie a načítanie obsahu možno použiť aj analytické nástroje IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler. Úložisko taktiež slúži pre uloženie výstupov automatizovaných analytických úloh. Typicky sa tu ukladajú niektoré výstupné tabuľky a grafy alebo celé výstupné súbory. Technicky je úložisko realizované pomocou vybraného databázového servera. Pre jeho zálohovanie, prípadnú obnovu, sa potom používajú natívne databázové prostriedky.

Technické podrobnosti

Softvér je založený na sofistikovaných technológiách aplikačných a databázových serverov. Môže byť implementovaný nad rôznymi aplikačnými servermi, ako IBM WebSphere, JBoss, Oracle WebLogic a širokým spektrom databázových serverov. Prostredie môže byť integrované do existujúcej domény organizácie a využívať používané bezpečnostné štandardy.

Komu je software určený

Veľkým organizáciám, do analytických alebo IT oddelení, kde sa podľa potreby a charakteru prostredia využije niektorá z jeho funkcionalít. Hodí sa všade tam, kde je potrebné mať prehľad o realizácii a výsledku spracovania analytických a IT procesov, a to nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre potreby auditu.

Ak chcete získať viac informácií o softvéri, stiahnite si brožúru alebo nás informujte prostredníctvom e-mailu azivna@acrea.cz či na telefónnom čísle  +420 234 721 405.

IBM SPSS Decision Management Tools

IBM SPSS Decision Management Tools

Použitím IBM SPSS Decision Management budete hneď vedieť, aké ponuky poslať zákazníkom, budete schopní kontrolovať prevádzkové riziká a možné podvody a predovšetkým zlepšíte všetky Vaše interakcie so zákazníkmi.

Viac o automatizácií

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Spravujte svá analytická aktiva, automatizujte rutinní procesy a sdílejte výsledky napříč celou organizací spolehlivěji a efektivněji.

Viac o automatizácií

Referencie

Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study