Späť

IBM Cognos Insight

Jednoduché, vizuálne atraktívne riešenie pre reporting s nízkymi nákladmi

Chcete jednoduchšie a rýchlejšie vytvárať prehľadné reporty?
Nemáte čas, či prostriedky na veľké korporátne riešenie pre reporting?
Zaujímajú Vás interaktívne grafy a tabuľky?

Obchodné prínosy

Využite užívateľsky prívetivý a ľahko ovládateľný nástroj, komplexný ale zrozumiteľný, ktorý poskytne všetkým bez ohľadu na špecializáciu možnosť využiť potenciál dát.

Hlavné prínosy jednoduchého reportovacieho nástroja

Prívetivosť: Intuitívne ovládanie umožňuje rýchle nasadenie a tvorbu reportov ihneď po inštalácií bez ďalšieho zaškolenia.

Úspora času: Okrem rýchlej tvorby objektov a jednoduchej aktualizácie možno vďaka interaktívnemu prechádzaniu zobrazovať data v rôznej úrovni detailu. Jeden objekt (tabuľka, graf) možno použiť na zobrazenie rôznej granularity s okamžitou možnosťou exportu objektu. Netreba tvoriť viac objektov.

What if scenáre a plánovanie: Modelujte nové scenáre a overujte hypotézy bez skriptovania. Plánujte rozpočty a predpovede, reagujte okamžite na meniace sa trhové podmienky.

Jednoduché aktualizácie: Aktualizácie dát zo zdrojových súborov alebo databáz sa uskutočnia jedným tlačidlom. Tabuľky aj grafy reagujú na zmeny ihneď. Netreba nič prepisovať.

Nezávislosť na IT: Po inštalácií a nastavení všetkých práv k dátovým zdrojom sa IT presunie do pozície údržby. Užívateľ importuje dáta, vytvára dátové transformácie, reporty a plány samostatne.

Obmedzenie chybovosti: Všetko vychádza z jednej dátovej kocky, pri zmene dát v kocke sa aktualizuje celý pracovný priestor, čo zefektívni prácu.

Spojenie s IBM SPSS: Integráciou interaktívnych výstupov z programu IBM SPSS Statistics doplníte vaše štandardné reporty o výsledky pokročilých štatistických metód, ktoré vám poskytnú pohľad na hlbšie súvislosti v dátach. Buďte o krok napred pred vašou konkurenciou.

Komplexnosť: Pracovný priestor ponúka možnosť otvoriť viacero nezávislých reportov naraz. Vytvorený projekt môže mať ľubovoľný počet listov (podobne ako v MS Excel), medzi ktorými ide ľubovoľne prechádzať. Všetko  môže byť pre uľahčenie práce veľmi jednoducho prepojené. 

Ako vyzerá práca s dátami

 • Aplikácia zhromažďuje podkladové dáta, nad ktorými sú reporty a plány tvorené.
 • Vo fáze mapovania dát je urobená detekcia typov premenných, tvorba hierarchií, úprava agregačných funkcií apod.
 • Vo fáze importu dát je vytvorená dátová kocka.
 • Do jedného pracovného priestoru, ktorý obsahuje reporty a plány, je možno importovať viac dátových súborov.
 • Pracovný priestor možno založiť na viacerých dátových kockách.
Vybrané funkcionality IBM Cognos Insight
 • načítanie dát z dátových súborov .csv, .txt, .xls, .xlsx, .acs, .tab, alebo .cma
 • načítanie dát z  relačných databáz prostredníctvom ODBC
 • načítanie dát zo softvéru IBM SPSS alebo IBM Cognos
 • jednoduché aktualizácie vytvorených reportov
 • automatická tvorba dátových kociek
 • súbežná práca vo viacerých pracovných priestoroch s viacerými dátovými kockami
 • možnosť pracovať s rôznymi objektami
 • veľké množstvo dátových operácií ako filtrovanie, rozkladanie, radenie atď.
 • spolupráca s kolegami prostredníctvom zdieľania a vkladania komentárov
 • veľké množstvo interaktívnych grafov
 • prechádzanie štruktúrou dát funkciami drill down/up
 • export do rôznych formátov
 • podpora českého jazyka
 • rozsiahly systém česky lokalizovanej príručky

Technické detaily:

 • Desktopová aplikácia pre jednotlivých užívateľov pracujúca na operačnom systéme Windows.
 • Samostatná aplikácia pre tvorbu reportov a plánov.
 • Aplikáciu možno prepojiť s ďalšími produktami rodiny IBM Cognos.

HW a SW požadavky

 • Operačný systém: Microsoft® Windows® XP a vyššie
 • Procesor: frekvencia 1,5 GHz a vyššie
 • Pamäť: 2 GB RAM a vyššie
 • Pevný disk: minimálne 500 MB voľného miesta
 • Display: rozlíšenie 1024x768 a viac

Pre koho je Cognos insight určený? 

 • bežným užívateľom z oblasti obchodu, predaja, marketingu a ľudských zdrojov, ktorí ocenia interaktivitu reportov, jednoduché editácie im umožnia pružne reagovať na dotazy a ľahšie obhájiť svoje názory
 • užívatelia z financií a analýz ocenia rýchle plánovanie, kde behom niekoľkých kliknutí myšou uvidia, ako by sa do chodu spoločnosti premietli trhové zmeny, pokles cien, zdraženie apod.
 • ostatní business užívatelia ocenia jednoduché zdieľanie informácií naprieč ďalšími oddeleniami, čo preukázateľne zlepšuje spoluprácu, dosiahnuté výsledky a prináša časové úspory
 • IT pracovníci sa konečne zbavia reportovania a ďalších rutinných dátových operácií, ktoré by často zvládol bežný užívateľ, čo sa však s ohľadom na interné procesy a technické vybavenie väčšinou nedeje

 

Referencie

PROFI CREDIT

Štatistické analýzy v PROFI CREDIT

Podrobná case study
Uponor

Uponor podporuje užívateľov a znižuje operačné a IT náklady

Podrobná case study