Cloudové riešenia softvéru IBM (SAAS)

Rýchle a bezproblémové nasadenie softvéru bez ďalších nákladov

Bráni Vám v rozvoji zastaraná infraštruktúra v organizácii?
Je pre Vás výhodnejšie platiť mesačné poplatky za služby, ako investovať väčší objem peňazí jednorazovo?
Využívate softvér nepravidelne a nie je pre Vás efektívne udržiavať permanentné riešenie?

OBCHODNÝ PRÍNOSY 

Ak organizácia nechce alebo nemôže uvoľniť jednorazový objem finančných prostriedkov, nemá kapacity, čas na implementáciu alebo si jednoducho chce riešenie vyskúšať bez ďalších rizík, vhodnou cestou je SaaS (Software as a service).

Toto riešenie umožňuje:
 • využívať špičkový softvér bez potreby investícií do hardvéru, infraštruktúry alebo ľudských zdrojov
 • platiť využívanie softvéru formou mesačných platieb
 • skrátiť dobu nasadenia akéhokoľvek riešenia na minimum
 • využívať a platiť software podľa aktuálnej potreby
 • vybrať si optimálnu výkonovú konfiguráciu podľa náročnosti úlohy a objemu spracovávaných dát

SLUŽBY SAAS OBSAHUJÚ PONUKU týchto softvérov:

 • IBM SPSS Statistics Base

Po vyplnení e-mailu môžete cloudové riešenie IBM SPSS Statistics Base používať až 30 dní zdarma

 • IBM SPSS Modeler Gold (IBM SPSS Modeler Premium client, IBM SPSS Modeler Premium server, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Deployment Manager, IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Base, IBM Analytical Decision Management)

 

 • IBM SPSS Modeler Professional

Po vyplnení e-mailu môžete cloudové riešenieIBM SPSS Modeler Professional používať až 30 dní zdarma

IBM SPSS Modeler Professional
 • IBM Watson Content Analytics

TECHNICKÉ PODROBNOSTI:

 • Softvér pracujúci cez tenkého klienta je dostupný cez webový prehliadač.
 • Softvér pracujúci cez hrubého klienta je inštalovaný na klientsky počítač, ich výpočty sú ale delegované do cloudovej časti.

HW a SW požadavky:

 • pripojenie k internetu
 • ďalšie požiadavky závisia na prípadnej inštalácii klientskych aplikácií

PRÍKLADY VYUŽITIA V PRAXI:

Organizácia má veľké množstvo neštruktúrovaných dát - textov, ktoré potrebuje zanalyzovať a výsledky pripojiť k hodnoteniu pobočiek, operátorov alebo práce celej organizácie. Ide o jednorazovú úlohu, na ktorej splnenie nie je dostatok kapacít vo vnútri organizácie a jej splnenie vyžaduje špecializovaný softvér. - Organizácia by rada získala od zákazníkov spätnú väzbu týkajúcu sa nákupov a využívania služieb. Riešením je dotazníkové šetrenie, ktoré je zákazníkom prístupné cez webový prehliadač. Softvér pre zber dát je umiestnený v cloude, čo nezaťažuje technickú infraštruktúru organizácie a navyše je zabezpečená nepretržitá dostupnosť.

Organizácia vykonáva spracovanie veľkého objemu dát. V rámci expanzie a rozvoja ďalších služieb sa rozhodne zaoberať analýzou a tvorbou prediktívnych úloh. Prvú testovaciu fázu po určitom čase vyhodnotí a rozhodne, či sa tejto oblasti bude naplno venovať. Cloud je vhodný, pretože okrem softvéru poskytuje aj veľmi výkonný hardvér a umožňuje nárazovo spracovávať veľké množstvo dát.