Softvér

Poskytujeme komplexné riešenie pre analýzu dát.
Ponúkame nástroje pre sber dát, ich analýzu až po aplikáciu výsledkov v práx a reporty.

Spolupracujeme s poprednými spoločnosťami z rôznych odborov po celom svete a našim užívateľom na českom a slovenskom trhu prinášame analytické nástroje vysokej kvality s príjemným užívateľským prostredím, ktoré spĺňajú náročné požiadavky veľkých, stredných i malých organizácií zo všetkých sfér.

PODPORUJTE SVOJE ROZHODNUTIA ANALÝZOU DÁT

IBM SPSS Statistics 25

IBM SPSS Statistics 25

Modulárny štatistický software vhodný pre všetky typy analýz, od jednoduchých až po najnáročnejšie matematicko-štatistické operácie.

Viac o štatistike

IBM SPSS Modeler 18.1.1

IBM SPSS Modeler 18.1.1

Dataminingový nástroj pre prediktívne analýzy, odhaľovanie vzorov a trendov v rôznych typoch dát prostredníctvom intuitívneho vizuálneho rozhrania.

Viac o data miningu

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Nástroje pre správu analytických výsledkov a ich kombináciu s obchodnými pravidlami, automatizáciu a analýzu v reálnom čase.

Viac o automatizácií

PS Clementine PRO 2

PS Clementine PRO 2

PS CLEMENTINE PRO 2 zahrňuje celý rozsah analytických algoritmov poskytovaných populárnym softwarom IBM SPSS Modeler.

Viac o data miningu

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

Riešenie pre tvorbu dotazníkov a ich efektívny zber prostredníctvom papierových dotazníkov, internetu, telefónu alebo mobilných zariadení.

Viac o zbere dát

PS IMAGO 5

PS IMAGO 5

PS IMAGO je štatistické a grafické rozšířenie programu IBM SPSS Statistics, ktoré obsahuje nástroje pre zjednodušenie vybraných základných procedúr, nové grafy a výstupné procedúry.

Viac o štatistike