Technická podpora

Čo zahŕňa technická podpora

Hlavnou úlohou technickej podpory je pomôcť užívateľovi, aby softvér zakúpený od spoločnosti Acrea zodpovedal špecifikovanej funkcionalite podľa zmluvných dohôd. Podpora je poskytovaná zadarmo užívateľom s platnou maintenance v pracovné dni od 8:00 do 16:30 hod.

Zadání dotazu

Technickú podporu Acrea môžete kontaktovať:

Konzultanti technickej podpory reagujú na otázky užívateľov do štyroch pracovných hodín od podania dotazu. Ďalší vývoj prípadu sa odvíja od jeho povahy, cieľom je poskytnúť riešenie čo najrýchlejšie.

Podpora zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • inštalačné asistencie
 • asistencia pri inštalácii a autorizácii softvéru prostredníctvom telefónu alebo emailu
 • objasnenie systémových problémov brániacich úspešnej inštalácii
 • objasnenie systémových požiadaviek
 • interpretácia chybových hlásení
 • vysvetlenie chybových hlásení
 • návrh opravných akcií
 • kontakt s vývojovým oddelením IBM pri podozrení z defektu
 • určenie oblastí a rozsahu možných chýb softvéru
 • objasnenie krokov vedúcich k replikácii problému
 • odovzdanie opakovateľnej chyby softvéru vývojovému oddeleniu IBM
 • navrhnutie náhradného postupu, ak je možný
 • spolupráca s vývojovým oddelením IBM na odstránenie chyby v opravnom balíku alebo v novej verzii softvéru
 • Pomoc pri otázkach "ako sa to robí?"
 • zodpovedanie všeobecných otázok na použitie softvéru
 • objasnenie nedostatočne zdokumentovaných rysov programu
 • pomoc pri načítaní dát

Pred kontaktovaním technickej podpory si pripravte:

 • názov softvéru, kde sa chyba vyskytuje
 • ID zákazníka, ktoré Vám bolo zaslané spolu s autorizačným číslom
 • autorizačné číslo (ak je potrebné)
 • verziu softvéru, ideálne vrátane inštalovaných fixpackov (zistíte najčastejšie v menu Help / About)
 • verziu operačného systému, ideálne vrátane toho, či sa jedná o 32bit alebo 64bit OS (zistíte často prostredníctvom vlastností / Properties daného počítača)
 • chybové hlásenia, ak nejaké program generuje
 • opis situácie, kedy sa vyskytujú chybové hlásenia (napr. pri spustení konkrétnej procedúry alebo vykonanie nejakej operácie)

Pre vzájomnú komunikáciu treba udať názov spoločnosti a Vašu pracovnú pozíciu v spoločnosti.

Čím viac informácií ohľadom technického problému je k dispozícii, tým rýchlejšie je nájdenie jeho riešenia.

Konzultanti TECHNICKEJ PODPORY NEPOSKYTUJÚ:

 • inštalačnú asistenciu u zákazníka
 • riešenie problémov operačných systémov a programov tretích strán
 • výučbu softvéru, štatistiky a data miningu, ani interpretáciu výsledkov
 • rady pri riešení obchodných otázok

Vyššie uvedené činnosti nie sú v rámci technickej podpory poskytované používateľom zadarmo. Pokiaľ máte o naše služby záujem, kontaktujte nás prosím na tel. Čísle +420 234 721 400 alebo emailom na info@acrea.cz.

Kontakty na manažérov technickej pomoci

V prípade, že nie ste spokojní s poskytnutou technickou podporou, kontaktujte manažéra technickej podpory Libora Šlika (Česká republika), resp. Milana Machalca (Slovenská republika). Manažér technickej podpory je povinný reagovať na Vašu sťažnosť do dvoch pracovných hodín a celú situáciu s Vami intenzívne riešiť.

Kontakt pre ČR:

Libor Šlik, +420 234 721 412; lslik@acrea.cz

Kontakt pro SR:

Milan Machalec, +421 948 347 299; mmachalec@acreasr.sk