Späť

Triedenie

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jednoduchá pivotná tabuľka bez skrytých vrstiev.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).
  • Nejde triediť tabuľky s viac vrstvami a niektoré zložité tabuľky.

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript zotriedi vybranú pivotnú tabuľku podľa určeného stĺpca, ktorý si užívateľ vyberie zo zoznamu v úvodnom dialógu. Ďalej ide vybrať, či sa má triediť vzostupne alebo zostupne, podľa absolútnej hodnoty a či sa má do triedenia zahrnúť aj posledný riadok. Pokiaľ nie je vybraný žiadny stĺpec, zotriedi sa tabuľka podľa abecedy.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

 

Referencie

SC&C

Využitie IBM SPSS Statistics vo výskumnej agentúre

Podrobná case study