Späť

Triedenie

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jednoduchá pivotná tabuľka bez skrytých vrstiev.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).
  • Nejde triediť tabuľky s viac vrstvami a niektoré zložité tabuľky.

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript zotriedi vybranú pivotnú tabuľku podľa určeného stĺpca, ktorý si užívateľ vyberie zo zoznamu v úvodnom dialógu. Ďalej ide vybrať, či sa má triediť vzostupne alebo zostupne, podľa absolútnej hodnoty a či sa má do triedenia zahrnúť aj posledný riadok. Pokiaľ nie je vybraný žiadny stĺpec, zotriedi sa tabuľka podľa abecedy.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

 

Referencie

Nemocnice Na Homolce

Hodnocení výsledků léčby primárních mozkových nádorů

Podrobná case study
VÝUČBA ŠTATISTIKY A ZBERU DÁT NA UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Podrobná case study