Späť

Test dobrej zhody

Spracovávaný objekt

Pivotná tabuľka vytvorená procedúrou Analyze -> Nonparametric Test -> Chi-square (verze 17), resp. Analyze -> Nonparametric Test -> Legacy Dialogs -> Chi-square (verzia 18 a vyššia).

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript upraví tabuľku s rezíduami tak, že stĺpec s rezíduami nahradí znamienkovou schémou, ktorá opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti (použité hladiny významnosti sú 5 %, 1 % a 0,1 %).

Skript z rezíduí odvodí adjustované rezíduá a na ich základe zobrazí znamienková schéma, t.j. všetky adjustované rezíduá z,  

  • kde abs(z) >= 3.29 nahradí +++ resp. ---,
  • kde 3.29 > abs(z) >= 2.58 nahradí ++ resp. --,
  • kde 2.58 > abs(z) >= 1.96 nahradí + resp. -,
  • kde abs(z) < 1.96 nahradí o.

Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Česká televize

Výzkum spokojenosti diváků České televize

Podrobná case study
Ústav aplikované mechaniky Brno (skupina ČEZ)

Prediktivní údržba v energetice

Podrobná case study