Späť

Test dobrej zhody

Spracovávaný objekt

Pivotná tabuľka vytvorená procedúrou Analyze -> Nonparametric Test -> Chi-square (verze 17), resp. Analyze -> Nonparametric Test -> Legacy Dialogs -> Chi-square (verzia 18 a vyššia).

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript upraví tabuľku s rezíduami tak, že stĺpec s rezíduami nahradí znamienkovou schémou, ktorá opticky zvýrazní bunky, ktorých početnosť sa významne líši od očakávanej početnosti (použité hladiny významnosti sú 5 %, 1 % a 0,1 %).

Skript z rezíduí odvodí adjustované rezíduá a na ich základe zobrazí znamienková schéma, t.j. všetky adjustované rezíduá z,  

  • kde abs(z) >= 3.29 nahradí +++ resp. ---,
  • kde 3.29 > abs(z) >= 2.58 nahradí ++ resp. --,
  • kde 2.58 > abs(z) >= 1.96 nahradí + resp. -,
  • kde abs(z) < 1.96 nahradí o.

Typ znamienka reprezentuje smer odchýlky.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Prvá stavebná sporiteľňa

Prvá stavebná sporiteľňa minimalizuje chybovosť zadaných dát

Podrobná case study