Späť

Prekladový skript

Dialóg

Predpoklady použitia

  • inštalácia dialógu a príslušných súborov (pozri nižšie),
  • príprava prekladového slovníka (aktuálne zahrňuje preklad iba niektorých tabuliek vytvorených procedúrou Crosstabs (základná kontingenčná tabuľka a tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testov) a slúži ako ukážka na prípravu špecifického slovníka podľa potrieb užívateľa, viac informácií o príprave slovníka je možné nájsť po stiahnutí skriptu v materiáli Príprava slovníka),
  • existencia výstupných tabuliek, pre ktoré je k dispozícii prekladový slovník.

Ovládanie a funkcie skriptu

Softvér IBM SPSS Statistics je dodávaný v mnohých jazykoch, napriek tomu vyvstáva potreba prekladu výstupu do jazykov, ktoré nie sú štandardne poskytované. Preto bol vytvorený prekladový skript. Poskytuje programový kód, ktorý načíta definície prekladov zo súborov a podľa tejto definície nahradzuje texty vo výstupných tabuľkách, nadpisoch a popisoch v postrannom navigačnom paneli. Skript využíva programovací jazyk Python, ale nevyžaduje už ďalšie programovanie.

Pomocou prekladového skriptu ide prekladať popisy uvedené vo výstupných tabuľkách v riadkoch, stĺpcoch a vo vrstvách, ďalej texty nadpisov a poznámok a tiež názvy v postrannom navigačnom paneli a prosté textové výstupy. Nejde však prekladať texty uvedené v grafoch, stromoch a ďalších výstupových objektoch.

Texty, ktoré presne odpovedajú textom uvedeným v prekladovom slovníku, sú preložené jednoduchým nahradením. Pokiaľ text obsahuje parameter, ktorý sa mení, môže byť preložený pomocou špeciálnych regulárnych výrazov, ktoré nahradzujú daný parameter v prekladanom výraze. Prekladové slovníky môžu byť v akomkoľvek jazyku.

Prekladový skript ponúka dve možnosti uskutočnenia prekladu. Prvá je nastavenie súboru translator.py ako autoskriptu – výstupy sa budú prekladať okamžite po vytvorení. Autoskript sa automaticky spúšťa pri vytváraní všetkých výstupov alebo ho ide asociovať iba s určitým typom tabuľky.

Druhým variantom je použitie syntaxového príkazu SPSSINC TRANSLATE OUTPUT, ktorý je poskytovaný spolu s prekladovým skriptom. Použitím tohto príkazu sú preložené všetky výstupové objekty špecifikované v danom príkaze mimo zmienených vyššie (grafov, stromov atď.). Skript neberie ohľad na to, či je už objekt preložený a pokúsi sa o preklad znova.

Obidve varianty používajú rovnaký skript a prekladové slovníky, líšia sa iba spôsobom volania. Použitie vo forme autoskriptu sa prejaví v spomalení zobrazenia výstupných objektov. Týmto problémom netrpí volanie pomocou syntaxe, na druhú stranu výstupy sú zobrazené v pôvodnom jazyku, dokiaľ nie sú preložené.

Podrobnejšie informácie o definícii prekladu a súborov pre prekladové slovníky je možné nájsť po stiahnutí skriptu v dokumente Technická príručka.

Návod na inštaláciu

Skript je dodávaný formou niekoľkých súborov zahrňujúcich:

  • užívateľský dialóg,
  • prekladový skript,
  • slovník pre prekladový skript.

Inštalácia sa uskutočňuje v dvoch krokoch:

  1. inštalácia Python Essentials, ktoré sú k dispozícii na stránkach SPSS Developer Central (www.ibm.com/spss/devcentral, od verzie IBM SPSS Statistics 22 sú súčasťou inštalácie),
  2. po stiahnutí skriptu je potrebné skopírovať všetky súbory z adresára extensions do zložky extensions, ktorá je umiestnená v inštalačnej zložke IBM SPSS Statistics (defaultne C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\24\extensions),
  3. inštalácia užívateľského dialógu pomocou ponuky Extensions – Utilities – Custom Dialog Builder (Compatibility mode)... (verzia 24),
  4. zavretie a znovuotvorenie IBM SPSS Statistics – dialóg procedúry sa objaví v ponuke CustomPreklad tabuliek.

Skript je taktiež možné používať ako autoskript: v menu Edit - Options, na záložke Scripts sa uvedie cesta k súboru translator.py. V tomto prípade sa bude skript spúšťať automaticky už pri vytváraní tabuliek.

Referencie

Ústav pre výskum verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Podrobná case study
Augur Consulting

Důležitým předpokladem hodnotného výzkumu jsou kvalitní analýzy

Podrobná case study