Späť

Prekladový skript

Dialóg

Predpoklady použitia

  • inštalácia dialógu a príslušných súborov (pozri nižšie),
  • príprava prekladového slovníka (aktuálne zahrňuje preklad iba niektorých tabuliek vytvorených procedúrou Crosstabs (základná kontingenčná tabuľka a tabuľka s výsledkami chí-kvadrát testov) a slúži ako ukážka na prípravu špecifického slovníka podľa potrieb užívateľa, viac informácií o príprave slovníka je možné nájsť po stiahnutí skriptu v materiáli Príprava slovníka),
  • existencia výstupných tabuliek, pre ktoré je k dispozícii prekladový slovník.

Ovládanie a funkcie skriptu

Softvér IBM SPSS Statistics je dodávaný v mnohých jazykoch, napriek tomu vyvstáva potreba prekladu výstupu do jazykov, ktoré nie sú štandardne poskytované. Preto bol vytvorený prekladový skript. Poskytuje programový kód, ktorý načíta definície prekladov zo súborov a podľa tejto definície nahradzuje texty vo výstupných tabuľkách, nadpisoch a popisoch v postrannom navigačnom paneli. Skript využíva programovací jazyk Python, ale nevyžaduje už ďalšie programovanie.

Pomocou prekladového skriptu ide prekladať popisy uvedené vo výstupných tabuľkách v riadkoch, stĺpcoch a vo vrstvách, ďalej texty nadpisov a poznámok a tiež názvy v postrannom navigačnom paneli a prosté textové výstupy. Nejde však prekladať texty uvedené v grafoch, stromoch a ďalších výstupových objektoch.

Texty, ktoré presne odpovedajú textom uvedeným v prekladovom slovníku, sú preložené jednoduchým nahradením. Pokiaľ text obsahuje parameter, ktorý sa mení, môže byť preložený pomocou špeciálnych regulárnych výrazov, ktoré nahradzujú daný parameter v prekladanom výraze. Prekladové slovníky môžu byť v akomkoľvek jazyku.

Prekladový skript ponúka dve možnosti uskutočnenia prekladu. Prvá je nastavenie súboru translator.py ako autoskriptu – výstupy sa budú prekladať okamžite po vytvorení. Autoskript sa automaticky spúšťa pri vytváraní všetkých výstupov alebo ho ide asociovať iba s určitým typom tabuľky.

Druhým variantom je použitie syntaxového príkazu SPSSINC TRANSLATE OUTPUT, ktorý je poskytovaný spolu s prekladovým skriptom. Použitím tohto príkazu sú preložené všetky výstupové objekty špecifikované v danom príkaze mimo zmienených vyššie (grafov, stromov atď.). Skript neberie ohľad na to, či je už objekt preložený a pokúsi sa o preklad znova.

Obidve varianty používajú rovnaký skript a prekladové slovníky, líšia sa iba spôsobom volania. Použitie vo forme autoskriptu sa prejaví v spomalení zobrazenia výstupných objektov. Týmto problémom netrpí volanie pomocou syntaxe, na druhú stranu výstupy sú zobrazené v pôvodnom jazyku, dokiaľ nie sú preložené.

Podrobnejšie informácie o definícii prekladu a súborov pre prekladové slovníky je možné nájsť po stiahnutí skriptu v dokumente Technická príručka.

Návod na inštaláciu

Skript je dodávaný formou niekoľkých súborov zahrňujúcich:

  • užívateľský dialóg,
  • prekladový skript,
  • slovník pre prekladový skript.

Inštalácia sa uskutočňuje v dvoch krokoch:

  1. inštalácia Python Essentials, ktoré sú k dispozícii na stránkach SPSS Developer Central (www.ibm.com/spss/devcentral, od verzie IBM SPSS Statistics 22 sú súčasťou inštalácie),
  2. po stiahnutí skriptu je potrebné skopírovať všetky súbory z adresára extensions do zložky extensions, ktorá je umiestnená v inštalačnej zložke IBM SPSS Statistics (defaultne C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\24\extensions),
  3. inštalácia užívateľského dialógu pomocou ponuky Extensions – Utilities – Custom Dialog Builder (Compatibility mode)... (verzia 24),
  4. zavretie a znovuotvorenie IBM SPSS Statistics – dialóg procedúry sa objaví v ponuke CustomPreklad tabuliek.

Skript je taktiež možné používať ako autoskript: v menu Edit - Options, na záložke Scripts sa uvedie cesta k súboru translator.py. V tomto prípade sa bude skript spúšťať automaticky už pri vytváraní tabuliek.

Referencie

Nemocnice Na Homolce

Hodnocení výsledků léčby primárních mozkových nádorů

Podrobná case study
Ústav aplikované mechaniky Brno (skupina ČEZ)

Prediktivní údržba v energetice

Podrobná case study