Späť

Párový T-test

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac tabuliek Paired Samples Test vytvorených procedúrou Analyze -> Compare Means -> Paired Samples T Test.

Predpoklady použitia

Tabuľka/y nesmie/ú byť pred použitím skriptu upravovaná/é.

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript upraví tabuľku obsahujúcu výsledky párového T-testu podľa zadania užívateľa vykonaného v úvodnom dialógu, ktorý ponúka nasledujúce možnosti.

 • Výběr tabulek
  Spracovať ide viac označených tabuliek alebo všetky tabuľky typu Paired Samples Test.
 • Zobrazit
  Upravená tabuľka môže obsahovať znamienkové schéma založené na porovnaní signifikancie s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znamienka odpovedajú znamienku priemeru rozdielu. Ak spracovávanej tabuľke predchádza tabuľka Paired Samples Correlations, ide preniesť informáciu o hodnote korelácie a jej významnosti do tabuľky Paired Samples Test.
 • Setřídit
  Riadky tabuľky ide zoradiť podľa signifikancie alebo podľa priemerov rozdielov, a to vzostupne alebo zostupne. 
 • Možnosti
  Popis v tabuľke ide preložiť do češtiny. Riadky tabuľky je možné tiež ofarbiť podľa dosiahnutej hladiny významnosti. Ďalej ide hodnoty v tabuľke zobraziť bez vedeckej notácie.

Priebeh spracovania sa zobrazuje v dolnej časti dialógu.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study
Conforama

Prechod od blind marketingu k presne cielenému marketingu v retaile

Podrobná case study