Späť

Miery variability pre kategorizované premenné

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac tabuliek početností vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka/y nesmie/ú byť pred použitím skriptu upravovaná/é.

Ovládanie a funkcie skriptu

Ku každej spracovávanej tabuľke početností vytvorí skript novú tabuľku obsahujúcu požadované miery variability.

Skript sa ovláda pomocou dialógu, v ktorého hornej časti si užívateľ vyberie, či chce vypočítať miery variability k tabuľkám početností, ktoré sú označené (okolo tabuľky je zobrazený rámček) alebo či chce spracovať všetky tabuľky početností v aktívnom výstupovom okne – v tomto prípade nie je potrebné tabuľky označovať.

V dolnej časti dialógu si užívateľ vyberie z ponúkaných mier variability. K dispozícii sú tieto miery: variačný pomer, nominálna variancia, normovaná nominálna variancia, ordinálna variancia a normovaná ordinálna variancia. Definície týchto mier je možné nájsť v knihe Řehák J., Řeháková B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii, Academie Praha 1986.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Podrobná case study
Laboratoř autoimunitních onemocnění

Predikce vzniku choroby v Laboratoři autoimunitních onemocnění

Podrobná case study