Späť

Miery variability pre kategorizované premenné

Dialóg

Spracovávaný objekt

Jedna alebo viac tabuliek početností vytvorených procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka/y nesmie/ú byť pred použitím skriptu upravovaná/é.

Ovládanie a funkcie skriptu

Ku každej spracovávanej tabuľke početností vytvorí skript novú tabuľku obsahujúcu požadované miery variability.

Skript sa ovláda pomocou dialógu, v ktorého hornej časti si užívateľ vyberie, či chce vypočítať miery variability k tabuľkám početností, ktoré sú označené (okolo tabuľky je zobrazený rámček) alebo či chce spracovať všetky tabuľky početností v aktívnom výstupovom okne – v tomto prípade nie je potrebné tabuľky označovať.

V dolnej časti dialógu si užívateľ vyberie z ponúkaných mier variability. K dispozícii sú tieto miery: variačný pomer, nominálna variancia, normovaná nominálna variancia, ordinálna variancia a normovaná ordinálna variancia. Definície týchto mier je možné nájsť v knihe Řehák J., Řeháková B.: Analýza kategorizovaných dat v sociologii, Academie Praha 1986.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Podrobná case study
ČMSS

Tvorba skórovacích karet

Podrobná case study