Späť

Intervaly spoľahlivosti pre priemery

Dialóg

 

Spracovávaný objekt

Tabuľka popisných štatistik vytvorená procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Descriptives.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript doplní do tabuľky 95 % alebo 99 % intervaly spoľahlivosti pre priemery. Výpočet intervalov spoľahlivosti je založený na asymptotickej metóde, ktorá predpokladá, že počet pozorovaní je väčší ako 30.

Ukážka výstupu

 

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňovej správe Slovenské republiky

Podrobná case study
GUS

Úspěšná optimalizace skladového hospodářství a predikce poptávky

Podrobná case study