Späť

Intervaly spoľahlivosti pre početnosti

Spracovávaný objekt

Tabuľka početností vytvorená procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript skopíruje označenú tabuľku a doplní do nej 95% intervaly spoľahlivosti pre percentá, pre percentá z platných hodnôt a pre kumulatívne percentá. Výpočet intervalov spoľahlivosti je založený na asymptotickej metóde, ktorá predpokladá, že počet pozorovaní je väčší ako 30 a v každej kategórii sa vyskytuje aspoň 5 prípadov.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Mindshare

Efektívny marketing so spoločnosťou MindShare

Podrobná case study
Nemocnice Na Homolce

Hodnocení výsledků léčby primárních mozkových nádorů

Podrobná case study