Späť

Intervaly spoľahlivosti pre početnosti

Spracovávaný objekt

Tabuľka početností vytvorená procedúrou Analyze -> Descriptive Statistics -> Frequencies.

Predpoklady použitia

  • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
  • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript skopíruje označenú tabuľku a doplní do nej 95% intervaly spoľahlivosti pre percentá, pre percentá z platných hodnôt a pre kumulatívne percentá. Výpočet intervalov spoľahlivosti je založený na asymptotickej metóde, ktorá predpokladá, že počet pozorovaní je väčší ako 30 a v každej kategórii sa vyskytuje aspoň 5 prípadov.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Laboratoř autoimunitních onemocnění

Predikce vzniku choroby v Laboratoři autoimunitních onemocnění

Podrobná case study
Ústav pre výskum verejnej mienky

Štatistická analýza dát z výskumov verejnej mienky

Podrobná case study