Späť

Dvojvýberový T-test

Dialóg

Spracovávaný objekt

Tabuľka vytvorená procedúrou Analyze -> Compare Means -> Indepedent-Samples T Test.

Predpoklady použitia

 • Tabuľka nesmie byť pred použitím skriptu upravovaná.
 • Tabuľka musí byť jedinou označenou tabuľkou vo výstupnom okne (jednoduchý rámček spolu s červenou šípkou vľavo).

Ovládanie a funkcie skriptu

Skript slúži ku zjednodušeniu tabuľky Studentovho T-testu pre dva nezávislé výbery. Podľa zadaného kritéria vyberie do novej tabuľky iba relevantné riadky na základe výsledku Levenovho testu zhody rozptylov v skupinách. Kritériom je hladina významnosti Levenovho
F-testu, ktorú si užívateľ volí.

Všetky funkcie skriptu užívateľ ovláda úvodným dialógom, ktorý sa zobrazí pri spustení skriptu. Tu je možné vybrať z ponúkaných funkcií.

 • Přeložit tabulku
  Popisy v tabuľke budú preložené do češtiny.
 • Označit signifikance znaménkem
  Na základe signifikancie sa zobrazí znamienková schéma – znak o, pokiaľ je signifikancia väčšia ako 0.05, inak +, ++, +++, resp. -, --, ---, podľa znamienka rozdielu priemerov. Počet znamienok pribúda so znižujúcou sa hodnotou signifikancie, a to pri prekročení medzných hodnôt 0.05, 0.01 a 0.001.
 • Podbarvit signifikantní rozdíly
  Ak je signifikancia menšia ako 0.05, príslušná hodnota sa podfarbí. Pre signifikancie kladných rozdielov sa použije červená farba, pre signifikancie záporných rozdielov zas modrá. Sýtosť farby sa postupne zvyšuje so znižujúcou sa hodnotou signifikancie.
 • Třídit podle rozdílu průměrů
  Riadky tabuľky sa zoradia podľa rozdielov priemerov vzostupne alebo zostupne.
 • Vypnout vědeckou notaci
  Hodnoty sa zobrazia štandardným spôsobom bez použitia vedeckej notácie.

Ukážka výstupu

Tabuľka pred použitím skriptu

Tabuľka po použití skriptu

Referencie

Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Podrobná case study
Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Podrobná case study