Programovanie skriptov a užívateľských procedúr

Softvér IBM SPSS Statistics ponúka širokú škálu procedúr určených na úpravu a analýzu dát. Ak obsiahnuté procedúry nepokryjú všetky Vaše požiadavky, odborníci z analytického oddelenia Acrea Vám pomôžu rozšíriť softvér podľa Vašich potrieb vytvorením skriptov alebo pomocou dialógových okien a syntaxových príkazov (užívateľská procedúra).

Skripty sú krátke programy napísané v programovacom jazyku Python. Umožňujú rozšíriť zoznam štatistických procedúr, úpravu dát a korekciu výstupov. Vo veľkej miere sa používajú na úpravu pivotných tabuliek vo výstupnom okne IBM SPSS Statistics. Na efektívne využitie skriptov užívateľ nemusí vedieť program Python ovládať, spustí ich  jedným tlačidlom alebo pomocou dialógových okien a syntaxových príkazov, ktoré robia rozšírenie nerozlíšiteľným od natívnych procedúr.

Na stránkach je sprístupnených niekoľko skriptov vytvorených tímom Acrea, ktoré môžete využiť.

ZOZNAM SKRIPTOV A UŽÍVATEĽSKÝCH PROCEDÚR:

http://kurzystatistiky.cz/skripty/

ZAVEDENIE A spustenie skriptu:

 1. nainštalujte softvér IBM SPSS Statistics z inštalačného DVD,
 2. nainštalujte programovací jazyk Python s integračným pluginom podľa uvedeného návodu (taktiež na stiahnutie v klientskej zóne),
 3. súbor Skripty_acrea.zip uložte na disk a rozbaľte,
 4. vo výstupnom okne IBM SPSS Statistics označte objekt s ktorým má skript pracovať,
 5. z menu Utilities zvoľte položku Run Script,
 6. špecifikujte súbor, ktorý chcete spustiť, výber potvrďte tlačidlom Run.

ZAVEDENIE A SPUSTENIE PROCEDÚRY:

 1. nainštalujte softvér IBM SPSS Statistics z inštalačného DVD,
 2. inštalácia Python Essentials, ktoré sú k dispozícii na stránkach SPSS Developer Central (https://www.ibm.com/developerworks/spssdevcentral, od verzie IBM SPSS Statistics 22 sú súčasťou inštalácie),
 3. spustenie IBM SPSS Statistics,
 4. inštalácia balíčku s príponou .spe pomocou ponuky:
  1. Verzia 24 a 25: Extensions – Install Local Extension Bundle...,
  2. Verzia 22 a 23: Utilities – Extension Bundles – Install Local Extension Bundle...,
  3. Verzia 21: Utilities – Extension Bundles – Install Extension Bundle...,
 5. zavretie a znovuotvorenie IBM SPSS Statistics – dialóg procedúry sa objaví v ponuke, kde bola procedúra nadefinovaná (najčastejšie Custom).

Dostupné služby:

 • modifikácie existujúcich skriptov,
 • príprava nových skriptov podľa požiadaviek zákazníka.

Čo potrebujeme vedieť:

 • popis riešenej úlohy,
 • popis dát, resp. ukážkový dátový súbor, na ktorý chcete procedúru aplikovať,
 • presnú špecifikáciu požadovaného výstupu.

Chýba Vám v IBM SPSS Statistics konkrétna procedúra alebo jej časť? Kontaktujte nás.​