Pilotný projekt a proof of concept (poc)

Analytické a konzultačné oddelenie ponúka realizáciu pilotných projektov a v spolupráci s Obchodným oddelením aj Proof of Concept (PoC). PoC je typicky zadarmo a väčšinou ide iba o demonštráciu princípov a potenciálu využitia vo forme prezentácie. Pilotný projekt je menší platený projekt za účelom overenia uskutočniteľnosti, ale s prakticky využiteľnými výstupmi. Na pilotný projekt štandardne nadväzuje ďalšia spolupráca v rámci klasických štatistických a dataminingových projektov, typicky vo väčšom rozsahu.

Charakter a rozsah prác

Líšia sa podľa charakteru úlohy. Typicky sa jedná o hodiny, či jednotky dní, v ktorých sa demonštruje analytická práca alebo možnosti softvéru. Časovo náročné práce s prípravou dát by mali byť redukované na minimum, aby zostal čas na analýzy, modelovanie a interpretáciu výsledkov. Po dohovore môže byť rozsah prác navýšený.

Forma a rozsah výstupov

Většinou prezentace či zpráva pro PoC. Výstupy pro placené pilotní projekty jsou komplexnější a mají přímé využití pro řešení dané úlohy v produkčním prostředí. Výstupem pilotního projektu může být například dílčí skórování zákaznického kmene.

Čo potrebujeme vedieť

  • očakávania zákazníka (podľa toho sa určí, či by sa malo jednať o PoC alebo pilotný projekt)
  • veľkosť dátového súboru
  • počet premenných v dátovom súbore
  • počet prípadov
  • dostupné informácie o dátach (opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami)
  • formát výstupového súboru (tabuľky, grafy, výskumná správa)
  • účel a špecifikácie úlohy (so špecifikáciou môže pomôcť analytik Acrea)

PoC ani pilotný projekt nie sú štandardným štatistickým alebo dataminingovým projektom a forma aj rozsah výstupov tomu zodpovedajú.

Chcete zistiť, aké výhody by mali prediktívne modely pre Vaše podnikanie? Kontaktujte nás.​