Odborné konzultácie

Analytické a konzultačné oddelenie poskytuje odborné konzultácie nad štatistickými a dataminingovými postupmi, prípadne nad projektami týkajúcimi sa zberu dát. Ide o jednorazové aj pravidelné konzultácie, ktoré pomôžu zvýšiť úspešnosť Vášho projektu, veľakrát aj tým, že si s odborníkmi v oblasti štatistiky a data miningu potvrdíte správny postup. Poradíme Vám aj s prípravou a čistením dát alebo prezentáciou Vašich výstupov alebo výsledkov.

Postup je nasledujúci. Emailom alebo telefonicky zadáte požiadavku na odbornú konzultáciu. Konzultant Acrea sa s Vami spojí, dohovorí podrobnosti a spolu s obchodníkom pripravia cenovú ponuku. Po jej akceptácii vykoná samotnú konzultáciu buď v prostredí Acrea alebo osobne v priestoroch Vašej spoločnosti, podľa Vašich preferencií.

Dostupné služby

 • Konzultácie štatistických postupov
 • Konzultácie dataminingových postupov
 • Konzultácia spôsobov zberu dát
 • Prezentácia výstupov alebo výsledkov

Čo potrebujeme vedieť

 • veľkosť dátového súboru
 • počet premenných v dátovom súbore
 • počet prípadov
 • dostupné informácie o dátach (opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami)
 • formát výstupového súboru (tabuľky, grafy, výskumná správa)
 • účel a špecifikácie úlohy (so špecifikáciou môže pomôcť analytik Acrea)
 • zoznam zvažovaných štatistických metód

Chcete si byť istí svojimi výsledkami a potvrdiť si doterajší postup? Kontaktujte nás.​