Dataminingové projekty

Data mining je najrýchlejšie rastúcou časťou Business Intelligence. Jeho cieľom je získať z dát komplexnejšie a užitočnejšie informácie, ako by sme ich boli schopní nájsť obyčajnou exploračnou štatistickou analýzou. Tieto informácie nám pomôžu v riešení najrôznejších (obchodných) problémov.

Aj keď bol data mining donedávna doménou veľkých telekomunikačných alebo finančných organizácií, dnes sme vďaka technologickému rozvoju, nižšej cene a vyššej dostupnosti sofistikovaného softvéru schopní ponúknuť riešenia naprieč všetkými odbormi bez ohľadu na veľkosť organizácie.

Dostupné služby

 • návrh a tvorba nového riešenia
 • príprava a tvorba riešení prediktívneho modelu samostatne nad Vašimi dátami
 • príprava a tvorba formou jednorazových alebo pravidelných konzultácií u Vás v organizácii
 • implementácia a zaškolenie do softvéru pre tvorbu prediktívnych modelov
 • audit súčasného riešenia
 • kontrola Vašich postupov pri tvorbe riešení
 • evaluácie predikčných schopností Vašich modelov
 • návrh alternatívnych variantov riešenia, úprava procesov v organizácii

Čo potrebujeme vedieť

 • veľkosť dátového súboru
 • počet premenných v dátovom súbore
 • počet prípadov
 • dostupné informácie o dátach (opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami)
 • formát výstupového súboru (tabuľky, grafy, výskumná správa)
 • účel a špecifikácie úlohy (so špecifikáciou môže pomôcť analytik Acrea)

Začínate s dataminingovými modelmi alebo nemáte dostatok kapacít na tvorbu predikčných modelov vlastnými silami? Kontaktujte nás.