Späť

Štatistická analýza dát s IBM SPSS

Intuitívne realizujte základné a pokročilé štatistické metódy

Dokážete efektívne spracovať vaše dáta?

Potrebujete výstupy analýz v prehľadnej forme?

Chcete z dát zistiť potrebné informácie a správne ich interpretovať?

S tým všetkým Vám pomôže analýza dát

V dnešnej dobe sme zahltení obrovským množstvom dát. Všetky dáta obsahujú určitú informáciu, niektoré informácie sú však ukryté vo vnútri súboru. Pomocou štatistiky je možné tieto informácie „oslobodiť“ a previesť do zrozumiteľnej formy, iba tak je možné ich využiť pre svoj výskum alebo rozhodovanie. Množstvo dát, ich komplexnosť a široká skupina bežne používaných štatistických algoritmov vyžadujú štatistický softvér. Softvér musí okrem samotných štatistických metód obsahovať nástroje pre prípravu dát a prácu s výstupmi. Samotné používanie štatistických metód je iba jadrom celej analýzy dát.  

Prečo k analýze dát využiť IBM SPSS Statistics

Program IBM SPPS Statistics spĺňa všetky predpoklady pre komplexnú analýzu dát, od načítania dát, cez ich prípravu, použitie štatistických algoritmov až po vytvorenie grafov a tabuliek a ich export do požadovaného formátu. Pretože sa v poslednej dobe veľmi rozšíril počet štatistických algoritmov, je do programu integrovaný otvorený štatistický jazyk R. Analýzu môžeme tak realizovať i pokiaľ zákazník vyžaduje použitie neobvyklého algoritmu.

Aké sú prínosy úlohy

Podstatná prednosť programu je v efektivite uskutočnenia analýz. V rámci jednej analýzy sa mnoho operácií opakuje bez zmeny alebo iba s malými obmenami. Vzniká taktiež mnoho výstupových tabuliek alebo grafov, ktoré musia byť do záverečnej správy upravené rovnakým spôsobom. Všetky činnosti sa v programe vykonávajú jednoducho a často sa využívajú predchádzajúce nastavenia, ktoré sa iba upravia podľa potreby. Ak je postup už jednoznačne určený, urýchli prácu automatizácia.  Výsledkom je väčšia rýchlosť uskutočnenia analýzy a tím aj úspora nákladov na analytické práce.

Realizácia

Každý pracovník môže svoje dáta analyzovať samostatne pomocou softvéru IBM SPSS Statistics.  ACREA ponúka širokú škálu kurzov, kde sa záujemcovia môžu naučiť pracovať zo softvérom a taktiež si rozšíriť vedomosti o štatistických metódach. K dispozícii je kniha, ktorá slúži ako detailný sprievodca programom.

Záujemcovia môžu využiť aj konzultačné služby spoločnosti ACREA, v rámci ktorých Vám odborníci z analytického oddelenia zodpovedajú na otázky týkajúce sa softvéru a štatistických metód. Pomôžu Vám zorientovať sa vo veľkom počte štatistických procedúr zahrnutých v IBM SPSS Statistics a poradí Vám, ktoré metódy sú pre Vaše dáta najvhodnejšie.  

Ponúkame aj možnosť kompletnej realizácie analýz zamestnancami ACREA, kedy pridelený analytik tvorí modely na základe žiadosti zadávateľa. Riešenie úloh je pravidelne konzultované. Forma a spôsob odovzdania výsledkov sú prispôsobené požiadavkám zadávateľa - môže sa jednať o algoritmus modelu alebo o zoznam oskórovaných zákazníkov, s ktorými sa ďalej pracuje. Výhodou tohto riešenia je stála spolupráca a nezaťažovanie týmito činnosťami príslušné oddelenia v organizácii.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz alebo na telefónnom čísle +420 234 721 444

 

Referencie

SANANIM

Analýza rizikového správania užívateľov drog

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study