Späť

Reporting

Keď už Excel nestačí

Chcete rýchlo vytvoriť celé portfólio reportov v IBM Cognos podľa Vašich existujúcich reportov?

Dokážete efektívne vytvoriť všetky požadované reporty?

Potrebujete poradiť s tvorbou konkrétneho typu reportu?

S tým všetkým Vám pomôže reporting

Organizácie sú dnes zložené z niekoľko oddelení, odborov, tímov, pracovných skupín a ich činnosť a výkonnosť možno ťažko sledovať bez príslušných informácií. Report je čokoľvek (obrázok, tabuľka, text, ústny prejav, video) čo nám tieto informácie sprostredkuje. Dnes neexistuje organizácia, ktorá by nereportovala aspoň základné informácie týkajúce sa chodu a výsledkov organizácie.

Reporty sú ale schopné odhaľovať aj konkrétne problémy v organizácii a vyvolávajú otázky, ktorých zodpovedanie pomôže k lepšiemu pochopeniu procesov a následne k lepšiemu fungovaniu organizácie.

Najväčšou chybou nie je absencia reportov, ale spôsob, akým sú vytvárané. Report totiž primárne vyžaduje náklady vo forme času a techniky potrebné k jeho vytvoreniu. Pridaná hodnota sa prejaví nepriamo v prípade, že je nápomocný k zlepšeniu vecí, k lepšiemu rozhodnutiu alebo k vyriešeniu problému.

Prístupy k reportingu vo firme

Najvhodnejší spôsob reportovania sa vyznačuje centrálnou správou všetkých reportov. Zamestnanci majú riadený prístup k primárnym dátam, ktoré ale nemôžu meniť – tie sú uložené v dátovom sklade.  Reporty sú vytvárané nad aktuálnymi dátami, pri používaní sú aktualizované automaticky. Prístup k reportom je zabezpečený a to vrátane šírenia mimo centrálnej správy - to prebieha formou dávkového ukladania alebo rozosielania definovaným užívateľom. V rozhodovacej situácií všetci zúčastnení vychádzajú z rovnakých informácií, čo vedie k lepšej komunikácii a vyššej efektívnosti.

Prínosy

Pokiaľ si zamestnanci uvedomia, že im budú dané nové možnosti ako pracovať s dátami, ako tvoriť efektívnejšie reporty a ako ušetriť čas, ktorý môžu venovať zaujímavejšej práci, je nasadenie jednoduché. Technické riešenie nevybočuje z dnes štandardných nárokov na informačné systémy a naviac je veľmi pružné, čo uľahčuje nasadenie v rôznych typoch organizácií. S týmto riešením sa tak môžete stretnúť v nemocniciach, úradoch, priemyslových podnikoch, finančných inštitúciách alebo výskumných agentúrach.

Realizácie

Samostatne

  • Jednoduchá a intuitívna aplikácia pre tvorbu reportov umožní akémukoľvek typu užívateľa vytvárať požadovaný typ reportu a publikovať ho ďalším kolegom.

Pre okamžitú prácu s nástrojom pre reportovanie IBM Cognos Express doporučujeme absolvovať kurzy

  • IBM Cognos: Administrácia a príprava metadát
  • IBM Cognos: Tvorba reportov

V spolupráci s ACREA CR

Záujemcovia môžu využiť konzultačné služby spoločnosti ACREA, v rámci ktorých Vám odborníci z analytického oddelenia odpovedia na otázky týkajúce sa softvéru a tvorby jednotlivých typov reportov. Vhodným spôsobom spolupráce na začiatku používania reportovacieho nástroja IBM Cognos je vytvorenie šablón jednotlivých typov reportov, ktoré si potom užívatelia ďalej môžu upravovať samí a vytvárať z nich nové reporty.  

Čo potrebujeme vedieť pri spolupráci

  • špecifikáciu reportu (zo zadaním môže pomôcť analytik ACREA)
  • šablóna reportu je odovzdaná v natívnom formáte IBM Cognos, stačí ju nahrať do aplikácie

 

Referencie

Laboratoř genetické ekotoxikologie

Vliv znečištěného ovzduší na zdraví řidičů autobusů MHD Praha

Podrobná case study
IKEM

Jednoduchý náhľad na obsiahle dáta z mnohých uhlov pohľadu

Podrobná case study