Späť

Prediktívna údržba

Zdokonaľte svoj systém plánovania údržby a kontrol

Snažíte sa zlepšiť existujúci systém kontrol a oprav zariadení?
Chcete obmedziť náklady na údržbu?
Požadujete vyššiu bezpečnosť a bezporuchovosť prevádzky?

S tým všetkým Vám pomôže prediktívna údržba

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance - PdM) poskytuje nástroj, ako pomocou štatistických a data miningových metód rozšíriť existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k zásahu, pretože odhaduje neprípustne vysoké riziko zlyhania stroja. Opačná situácia nastáva, kedy stroj nevykazuje ohrozenie, a plánovaná údržba je preto zbytočná.

Ako realizovať prediktívnu údržbu

Pri hľadaní závislostí a trendov v stave stroja sú spracovávané dáta z čidiel rovnako ako z plánovaných kontrol v minulosti. Na základe známych výsledkov z predchádzajúcich kontrol sa uskutočňujú predikcie budúceho stavu. Pre parametre, ktoré podliehajú trendu, sú počítane pravdepodobnosti prekročenia technologických medzí. Najviac ohrozené zariadenia sú vybrané ku kontrole a analogicky sa zvažuje, či pre zariadenia, ktoré nevykazujú rizikové správanie, dôjde k redukcii početnosti existujúcich kontrol.

Aké sú prínosy prediktívnej údržby

Cieľom prediktívnej údržby je znížiť náklady na nečakané havárie a zároveň minimalizovať náklady na nadbytočné kontroly a údržbu.

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri zavádzaní aj spravovaní systému predictive maintenance pomocou dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru či na metódy, ktoré využijete pri nastavovaní predictive maintenance u Vás v spoločnosti.

Kedykoľvek tiež môžete využiť konzultačných služieb, ktoré sú poskytované analytickým oddelením. Vytvorenie modelov ide prenechať analytikom ACREA a projekt prevziať v priebehu konzultácií, ovládanie softvéru a špecifiká úlohy sa naučíte v priebehu schôdzok s analytikom, nie sú teda potrebné ďalšie kurzy.

Ďalšia možnosť, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia projektu. Pokiaľ zvolíte túto variantu, bude nutné poskytnúť našim analytikom účel a špecifikáciu úlohy, spôsob využitia výsledkov a dostupné informácie o dátach ako je popis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami a podobne.           

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Podrobná case study
Ústav aplikované mechaniky Brno (skupina ČEZ)

Prediktivní údržba v energetice

Podrobná case study