Späť

Detekcia podvodov

Automatizujte výber podozrivých operácií

  • Nie je vám ľahostajné, že prichádzate o časť vašich zárobkov vďaka podvodom?
  • Chcete zefektívniť prácu kontrolórov tým, že im vopred vytipujete najrizikovejšie prípady?
  • Potrebujete zjednotiť a kvantifikovať prístupy k ohodnoteniu rizika podvodu?

S tým všetkým Vám pomôže detekovanie podvodov

S podvodmi sa bohužiaľ stretávame takmer vo všetkých odvetviach. Ľudia vymýšľajú, ako obísť dané pravidlá a ako sa obohatiť na úkor ostatných. Vedľa prevencie je nutné aj účinne detekovať vznikajúce podvody a včas ich začať vyšetrovať. Automatizovaná detekcia podvodov nachádza uplatnenie v mnohých odboroch, medzi najčastejšie patrí výber daní, požičiavanie finančných prostriedkov, podvody na poistných udalostiach, podvody v zdravotníctve, telekomunikáciách či v energetike.

Ako sa podvody detekujú

Riešenia na detekciu podvodov sú špecifické pre danú sféru, pretože spôsoby podvádzania sa líšia v závislosti na type realizovaných transakcií. Základom systému býva množina desiatok až stoviek pravidiel. Každé pravidlo posudzuje nezávisle realizovanú transakciu a prideľuje jej čiastkové rizikové skóre. Každá transakcia potom získa celkové súčtové skóre, ktorého výška je úmerná závažnosti podozrenia. V sofistikovanejších detekčných systémoch býva množina pravidiel doplnená propenzitnými dataminingovými modelmi a modelmi pre detekciu anomálii. K zvýšeniu presnosti celého riešenia môžu prispieť aj atribúty odvodené z analýzy sociálnych sietí či extrahované z neštruktúrovaných textov.

Prínosy

Detekcia podvodov je v mnohých odboroch najprínosnejšia dataminingová úloha, pretože zabráni nemalým finančným stratám. Je to do istej miery aj prevencia, pretože nastavuje podvodníkom mnohé prekážky. Naopak poctivým zákazníkom prináša zlacnenie služieb a zrýchlenie procesov. Jednotný automatizovaný systém detekcie podvodov zefektívni prácu kontrolných orgánov, pretože tie sa môžu zamerať na rizikové prípady.

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri vývoji a implementácii komponenty na detekciu podvodov založenú na riešení IBM SPSS Modeler. Softvér vám nielen dodáme, ale budeme ho aj podporovať. Centrum výučby ACREA ponúka veľké množstvo kurzov, v ktorých sa naučíte softvér používať a pomôžu Vám pochopiť metódy, ktoré využijete pri tvorbe komponent na detekciu podvodov.

Ponúkame Vám aj možnosť spolupráce. S vašimi expertmi postupne vyvinieme jednotlivé komponenty riešenia (expertné pravidlá, propenzitné modely, detekcia anomálii, atď.). Spoločný vývoj riešení preferujeme preto, že podvody v rôznych organizáciách sú veľmi špecifické, nie je vhodné systémy založiť iba na niekoľkých počiatočných pravidlách. Navyše má zákazník pri spoločnom vývoji nad celým riešením prehľad a býva schopný si ho samostatne aktualizovať.

Pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete prenechať kompletný projekt na ACREA, pre lepšíie výsledky je nevyhnutné poskytnúť prístup k historickým dátam, dátového experta a experta zaoberajúceho sa podvodmi. Na konci projektu bude riešenie integrované do firemných systémov a bude možné na neho nadviazať vyšetrovacie aplikácie.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Data mining v daňovej správe Slovenské republiky

Podrobná case study