Späť

Analýza textu a obsahu

Využite skryté možnosti textových dát

Disponujete zozbieranými textovými záznamami, napr. z CRM, ale neviete ako k nim pristúpiť?

Chcete rozšíriť existujúcu prácu so štruktúrovanými dátami na neštruktúrované texty?

Chcete vytvárať z informácií v texte prehľadné reporty?

S tým všetkým Vám pomôže analýza obsahu a textu

Textové dáta sú v neštruktúrovanej podobe a nemáme tak okamžitý prístup k interpretácii vzťahov medzi znakmi, o ktorých pojednávajú. Napríklad ak zákazník prejavuje v komunikácii so zákazníckou podporou nespokojnosť alebo iné špecifické správanie, ktoré neskôr vedie k jeho strate. Najskôr je teda nevyhnutné texty previesť do štruktúrovanej podoby s jasnými príznakmi alebo číselnými vlastnosťami.

Táto príprava spočíva v metóde spracovania prirodzeného jazyka, kedy sú pomocou analyzátorov extrahované informácie od zdanlivo jednoduchých syntaktických informácií, ako sú podmety a prísudky vo vetách, až po zachytenie celkového sentimentu a identifikáciu témy, ktorá je v texte dôležitá. Štruktúrované dáta sú ďalej štatisticky spracovávané voči analyzovanému obchodnému cieľu.

Aký je prínos analýzy textu

Spracovanie textových dokumentov poskytuje nové znalosti, ktoré rozširujú možnosti existujúcich procesov, navyše otvára cestu k formulácii nových úloh. Identifikuje situácie, ktoré zostávali skryté, a poskytuje tak hlbší náhľad do riešenej situácie.

Realizácia

Spoločnosť ACREA ponúka pomoc pri realizácii analýzy textu pomocou IBM Watson Content Analytics. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj kurzy zamerané na jeho ovládanie či na prácu s jeho výstupmi. Pri samostatnej realizácii môže ACREA fungovať ako audítor riešenia. Výhodou tohto riešenia je samostatnosť.

Je možné projekt uskutočniť aj formou konzultácií. Budúci užívateľ tak nemusí navštevovať žiadny kurz, ovládanie softvéru a špecifiká úlohy sa naučí v priebehu konzultácií s analytikom. Aktualizácia a tvorba ďalších modelov je výhradne v roli užívateľa. Aj tu môže ACREA fungovať ako audítor riešenia.

Ďalšou možnosťou je prenechať analýzu úplne na spoločnosti ACREA. Pridelený analytik zanalyzuje texty podľa žiadosti zadávateľa. Riešenie úloh je pravidelne konzultované. Forma a spôsob odovzdania výsledkov sú prispôsobené možnostiam zadávateľa. Výhodou tohto riešenia je stála spolupráca a nezaťažovanie týmito činnosťami príslušné oddelenia v organizácii.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

 

Referencie

Conforama

Prechod od blind marketingu k presne cielenému marketingu v retaile

Podrobná case study
Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Podrobná case study