Späť

Analýza nákupného koša

Získajte cenné vzory nákupného správania

Potrebujete optimalizovať rozloženie sortimentu na predajni?
Chcete lepšie cieliť vaše kampane?
Odporučili by ste radi zákazníkom ďalší nákup?

S tým všetkým Vám pomôže analýza nákupného koša

Analýza umožní získať cenné vzory nákupného správania vo forme prehľadných asociácií, či sekvencií nakúpených produktov. Závery analýz bývajú využívané pri zostavovaní ponukových balíčkov, určovanie obsahu propagačných katalógov a predovšetkým pre zacielenie marketingových kampaní na existujúcich zákazníkov. Metóda pôvodne rozšírená predovšetkým v obchodných reťazcoch, nájde dnes využitie vo všetkých organizáciách ponúkajúcich väčší počet výrobkov alebo služieb.

Aplikácia úlohy je možná ako v klasickom "kamennom", tak internetovom obchode. Výsledky môžu byť použité pre optimalizáciu radenie sortimentu, predajných miest alebo sekcií internetového obchodu. Podľa rôzneho charakteru úlohy sa používa buď dávkový offline prístup alebo realtime skórovanie, napríklad pri odporúčaní ďalších vhodných výrobkov pri nákupe v e-shopoch.

Pri riešení úlohy treba spracovať a pre ďalšie spracovanie si pripraviť transakčné dáta, podľa charakteru predajov, často v obrovských objemoch. Tieto dáta mávajú státisíce až desiatky miliónov záznamov a stovky až tisíce položiek podľa šírky predávaného sortimentu. O každej transakcii je známa informácia, kedy a kde bola vykonaná a s akými ďalšími transakciami bola súčasne uskutočnená. V ideálnom prípade je známe aj kým bola vykonaná, ak je zákazník nejako identifikovaný (registrovaný používateľ, majiteľ vernostné karty ...). Dôležitými dátovými činnosťami sú agregácie a reštrukturalizácie.

Čo je účelom analýzy nákupného koša

Cieľom úlohy je odvodiť a  odhadnúť asociačné pravidlá popisujúce nákupné správanie zákazníkov. Snažíme sa využiť všetky dostupné informácie o zákazníkoch. Ako behaviorálne (transakčné) dáta, väčšinou agregované na nejakú vyššiu úroveň, tak aj demografické dáta. Demografické dáta charakterizujú zákazníka alebo nejakú všeobecnú vlastnosť skupiny zákazníkov, regiónu a podobne, nie transakciu. Môžu nimi byť pohlavie, vek, veľkosť bydliska, kúpna sila obyvateľstva v danej oblasti a ďalšie.

Ako sa robí analýza nákupného koša 

Analýza nákupného košíka je rozsiahla, dátovo náročná dataminingová úloha, využívajúca sofistikované sekvenčné a asociačné dataminingové algoritmy. Úloha, ktorá využíva spomínané dáta o zákazníkoch a transakciách, hľadá opakujúce sa vzory nákupného správania a zefektívňuje krížový (cross-sell) i následný (up-sell) predaj.

Podmienky pre úspešné riešenie

  • Dôsledná definícia úlohy. Organizácia musí dopredu vedieť, čo chce dosiahnuť, ako riešenie úlohy implementuje v praxi a ako bude prínosy riešenia merať.
  • Dostupnosť a aktuálnosť požadovaných dát.
  • Dataminingové nástroje na prípravu dát, analýzu dát, prípravu a evaluáciu dataminingových modelov a vytvorenie takého postupu, ktorý bude môcť byť implementovaný do produkčných systémov spoločnosti.
  • Spolupráca s expertom zadávateľa, ktorý do problematiky vnesie vecnú znalosť.

Očakávané prínosy riešenia

  • Optimalizácia rozmiestnenia tovaru.
  • Lepšie zacielenie na konkrétne skupiny zákazníkov.
  • Kvalitnejšie cross-sell a up-sell ponuky.
  • Vytvorenie zoznamu odporúčaných nadväzujúcich postupov pre implementáciu.

Realizácia:

Spoločnosť Acrea ponúka pomoc pri vykonávaní analýzy nákupného košíka pomocou dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru, či na metódy, ktoré využijete pri tvorbe a spravovaní modelov.

Taktiež môžete kedykoľvek využiť konzultačné služby, ktoré poskytuje naše analytické oddelenie. Ponúkame možnosť tvorby modelu analytikmi Acrea a prevzatie projektu počas konzultácií, ovládanie softvéru a špecifiká úlohy si osvojíte počas stretnutí s analytikom.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia projektu. Ak zvolíte tento variant, bude treba poskytnúť našim analytikom účel a špecifikáciu úlohy, podrobnejšie informácie o dátach (opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami a podobne), aby sme mohli lepšie porozumieť dátam a spresniť tak interpretáciu výsledkov. V rámci projektu naši analytici Vaše dáta vyčistia a vytvoria požadovaný model. Výsledky odovzdajú vo forme, ktorú si vopred sami určíte.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Podrobná case study
Garep

Využití IBM SPSS v regionálním rozvoji

Podrobná case study