Späť

Akvizícia zákazníkov

Získajte nové obchodné príležitosti


Snažíte sa znížiť náklady na získanie nového zákazníka?
Dokážete vytvoriť profil potenciálneho zákazníka?
Hľadáte spôsob, ako správne cieliť na potenciálnych zákazníkov?

Získanie nového zákazníka je v konkurenčnom prostredí zložité. Avšak túto úlohu si možno uľahčiť pomocou štatistických a dataminingových metód. Pri definícii úlohy je zásadný charakter vzťahu organizácie k zákazníkom. Úloha sa rieši úplne inými postupmi, ak má organizácia mnoho anonymných zákazníkov (napr. Maloobchod), a inými, ak ku každému zákazníkovi pristupuje individuálne a má o ňom určité informácie (napr. Firemní zákazníci). Reálne organizácie sa pohybujú medzi týmito hranicami. Zo štatistického hľadiska je na tejto úlohe najťažšie získanie dát o potenciálnych zákazníkoch. Pre vytvorenie modelu štatistickými algoritmami sú dáta o potenciálnych zákazníkoch potrebné, užitočné sú ale tiež pri používaní modelov v praxi. V ideálnom prípade by model slúžil pre výber konkrétnych osôb pre akvizíciu, ale aj ako zdroj informácií pre marketingové oddelenie.

Dáta pre vybudovanie modelu môže organizácia získať rôzne. Najľahšie je použiť dáta o vlastných zákazníkoch. Model určí jedného alebo viacerých typických zákazníkov a ich vlastnosti poslúžia marketingovému oddeleniu. Kvalitnejšie informácie môže priniesť pilotná kampaň, po jej ukončení organizácia zistí, aké sú typické vlastnosti záujemcov o ponúkaný produkt alebo službu.

Ďalšou možnosťou je použiť externé údaje. Ak je okruh potenciálnych zákazníkov široký, dajú sa využiť dáta z národných alebo regionálnych štatistík. Zistí sa napríklad, ktoré oblasti majú rovnakú vekovú štruktúru, či miesta s existujúcou úspešnou pobočkou alebo predajňou. Pri individuálnych zákazníkoch môže dáta poskytnúť marketingový výskum vykonaný výskumnou agentúrou, na nich sa opäť vytvorí model popisujúci potenciálneho zákazníka.

Nutnou podmienkou úspešného riešenia je dôkladná definícia úlohy. Organizácia by mala dopredu vedieť, čo chce dosiahnuť a ako výsledky prakticky použije. Ďalej treba zistiť, či dáta na dosiahnutie cieľa sú k dispozícii alebo či ich možno doplniť. Voľba štatistického algoritmu a spracovanie dát potom vyplynie z cieľov úlohy a dát, ktoré sú k dispozícii.

Prínosy

  • úspora nákladov za marketingovú kampaň
  • úspora času na cielených marketingových kampaniach
  • získavanie zákazníkov s vyššou úspešnosťou
  • rozšírenie zákazníckej bázy
  • získanie zákazníkov s určitými charakteristikami
  • budovanie imidžu značky a s tým spojená vyššia oddanosť zákazníka značke

Realizácia:

Spoločnosť Acrea ponúka pomoc pri zavádzaní i spravovaní akvizičnej kampane pomocou dataminingového programu IBM SPSS Modeler. Softvér Vám nielen dodáme a budeme ho podporovať, ale ponúkame aj širokú škálu kurzov zameraných na ovládanie softvéru, či na metódy, ktoré využijete pri tvorbe a spravovaní kampaní.

Taktiež môžete kedykoľvek využiť konzultačné služby, ktoré poskytuje analytické oddelenie. Možno aj vytvorenie modelu prenechať analytikom Acrea a projekt prevziať počas konzultácií, ovládanie softvéru a špecifiké úlohy sa naučíte v priebehu stretnutí s analytikom.

Ďalšou možnosťou, ktorú ponúkame, je kompletná realizácia projektu. Ak zvolíte tento variant, bude potrebné poskytnúť našim analytikom účel a špecifikáciu úlohy, spôsob využitia výsledkov a dostupné informácie o dátach, ako je opis premenných, spôsob vzniku dát, známe problémy s dátami a podobne. V rámci projektu naši analytici Vaše dáta vyčistia a vytvoria požadovaný model. Výsledky odovzdajú vo forme, ktorú si sami určíte.

Pre konkrétnu ponuku kurzov, nás prosím kontaktujte na kurzy@acrea.cz či na telefónnom čísle +420 234 721 444

Referencie

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Equa bank

Tvorba skórovacích modelov v aplikačnom procese úverovania

Podrobná case study