Riešenia

Dostupnejšie a presnejšie výsledky dataminingových aj štatistických úloh

Ponúkame spoluprácu pri riešení týchto i mnohých ďalších úloh. Úlohy riešime pomocou nástrojov IBM SPSS.