Späť

Nemocnice Na Homolce

Hodnocení výsledků léčby primárních mozkových nádorů

Hodnocení výsledků léčby primárních mozkových nádorů Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie bylo v Nemocnici Na Homolce otevřeno v říjnu 1992. Pracoviště se specializuje na stereotaktickou neurochirurgii, především na přesně cílené ozařování pomocí Leksellova gama nože.

 Gama nůž se stal nejvytíženějším přístrojem svého druhu na světě. V posledních letech zde bývá gama nožem ročně ošetřeno kolem 800 pacientů, čímž se toto oddělení zařadilo k nejaktivnějším pracovištím svého druhu ve světovém měřítku.

 Léčebná metoda, která je poskytována pacientům na oddělení je úzce specializovaná. V České Republice jde o jediné pracoviště svého druhu, a je proto nutné provádět pravidelné hodnocení úspěchů či komplikací léčby. Výsledky slouží k porovnání s jinými metodami, či porovnání s výsledky jiných, zahraničních, pracovišť.

 Z vybraných diagnóz, které se na Leksellově gama noži ozařují, jsou např: benigní nádory (např. meningiomy), maligní nádory (např. mozkové metastázy) a funkční onemocnění (např. neuralgie trojklaného nervu). 

V současné době se oddělení zabývá zhodnocením výsledků léčby pro primární mozkové nádory – gliomy I. a II. stupně. Pacienti s tímto onemocněním přežívají relativně dlouhou dobu, proto je nutné data zpracovávat v dlouhém časovém horizontu po léčbě, a to v řádu let. Ze souboru pacientů by oddělení rádo identifikovalo prognostické faktory ovlivňující celkové přežití bez progrese onemocnění či výskyt komplikací.