Späť

SC&C

Využitie IBM SPSS Statistics vo výskumnej agentúre

SC & C spol. s r.o. je výskumná agentúra, ktorá pôsobí na trhu už od roku 1992 a má skúsenosti s celou radou výskumov - od jednoduchých komerčných, cez zložité sociologické a vedecké, až k volebným exit pollom. Od začiatku nášho pôsobenia na trhu sme potrebovali softvér, ktorý zvládne dobre spracovať dáta z výskumu - to pre nás znamená, že ich vieme dobre evidovať, následne dobre analyzovať a tiež poskytovať zrozumiteľné výstupy.

Pracujeme s veľmi rôznorodými dátovými súbormi - je pre nás bežné, že máme dáta s 500 respondentmi a 100 premennými, ale aj súbor s 10 tisíckami respondentmi / domácnosťami a zároveň viac než 2 tisíc premenných. Pretože analyzujeme alebo využívame aj klientské databázy, nie je výnimkou, že niektoré dátové súbory majú státisíce prípadov. Naše dáta môžu vznikať priamo u zákazníka či už ako databázy alebo výsledok interného výskumu, môžu ich zbierať anketári v teréne alebo operátori v CATI centre.

Najčastejšie využívame štandardné popisné štatistiky, všetky typy grafov, tabelácie, korelačné a regresné analýzy, conjoint analýzu, faktorovú a klastrovú analýzu. Ale dôležité sú pre nás aj funkcie pracujúce so samotnými súbory - spájanie súboru, kontroly duplicít, analýza reliability, výberové metódy Complex samples atď. Bez štatistického SW by sme svoju prácu vôbec nemohli robiť. To, že využívame SPSS, je historická a tradičná záležitosť a nikdy to nebolo inak.

Súbory na stiahnutie