Späť

NMS Market Research

Pokročilé kvantitativní analýzy ve výzkumu trhu

Agentura NMS Market Research je výzkumná agentura, která na českém trhu
působí od roku 1998. S ročním obratem 61 mil. Kč v roce 2014 se řadí mezi
největší nesíťové agentury v oblasti výzkumu trhu. NMS Market Research
poskytuje full servis v oblasti výzkumu a svým klientům nabízí řešení na míru,
co se týče metodologie výzkumu i technologického řešení sběru dat
i prezentace výsledků. Agentura má širokou tazatelskou síť a vlastní CATI studio
v Česku a na Slovensku a dlouhodobě se specializuje zejména na oblasti
retailu, bankovnictví a telekomunikací.


NMS Market Research využívá pro zpracování dat z výzkumu trhu software IBM
SPSS Statistics Base a IBM SPSS Custom Tables již od počátku svého fungování.
SPSS je v našem oboru standardně využívaným a pro kvantitativní analýzy těžko
zastupitelným softwarem, zejména kvůli své schopnosti pracovat s velkými
datovými soubory, uživatelské přívětivosti, možnosti snadné manipulace s daty
a práci se syntaxem, která umožňuje snadno analýzy automatizovat, replikovat
a aplikovat již vytvořené analytické postupy na nové projekty.


Díky syntaxu a automatizaci můžeme reagovat na stále náročnější požadavky
našich klientů zejména na rychlost zpracování dat a výstupů (práce s průběžnými
daty apod.), což je pro nás hlavní silná stránka softwaru. Výhodou rovněž je,
že členové našeho analytického týmu se často rekrutují ze studentů oboru
sociologie, takže SPSS znají, a není tedy potřeba je zaučovat. Pro studenty
či absolventy jiných oborů pak není těžké se práci s SPSS rychle naučit.


NMS Market Research nejčastěji analyzuje data z vlastních dotazníkových
šetření, od jednoduchých analýz, založených na třídění druhého stupně,
po komplexnější úlohy, založené zejména na lineárních a logistických regresních
modelech, faktorové a clusterové analýze, agregaci dat, neparametrických
testech apod. Zajímáme se o některé pokročilejší metody, jako např. hierarchické
modely nebo bayesovské sítě, které se pokoušíme v našich analýzách aplikovat.
Dostáváme se ale i k analýzám jiných typů dat, jako jsou lékařská data či prodejní
data; tato data zároveň propojujeme s výsledky našich výzkumů.

Námi zpracovávaná data mají standardně rozsah 200-1 500 řádků (respondentů)
a 50-400 proměnných, u složitějších analýz ale mohou dosahovat až 150 000
řádků, příp. až 2 000 proměnných. Nesetkáváme se s tím, že by vysoký počet
řádků činil SPSS výraznější problémy.
Výstupem našich analýz jsou obvykle výsledky výzkumů v MS Excel a závěrečné
zprávy v MS PowerPoint. Proto používáme SPSS výhradně v kombinaci
s Microsoft Office, a to včetně grafických prvků. Je to proto, že naši klienti
vyžadují grafické výstupy, které si sami mohou dále editovat podle svých potřeb.

Súbory na stiahnutie