Späť

GfK Czech, s.r.o.

Podpora rozhodování s výsledky GfK Czech

GfK Czech je předním dodavatelem služeb v oblasti výzkumu trhu a veřejného trhu a veřejného mínění v České republice. Poskytuje zásadní informace nezbytné při rozhodování o tržních strategiích firem působících v oblasti průmyslu, maloobchodu, služeb a médií. Nabízí komplexní informační a poradenské služby pro zákazníky z oblasti průmyslu, obchodu, médií a pro poskytovatele služeb ze soukromého i veřejného sektoru. Je součástí skupiny Gfk, která patří k největším spoločnostem specializovaným na výzkum trhu. 

GfK Czech využívá pro zpracování dat výzkumu trhu software IBM SPSS Statistics Base a IBM SPSS Custom Tables od společnosti SPSS CR.

Data jsou získávána a zpracovávána převážně na základě zakázek od klientů. Rozsah proměnných se pohybuje v rozmezí cca 100 — 100 000. Data pocházejí z osobního, telefonického i online dotazování (PAPI, CAPI, CATI, CAWI). Pro jejich zpracování se nejčastěji používají T-Test, ANOVA, Correlation, Regresion, Classification a Data Reduction.

Výsledky analýz jsou využívány např. při výběru konceptu reklamy, odhadu potenciálu nových produktů, optimalizaci tarifních struktur, stanovení strategických kroků na základě segmentačních, statistických a U&A studií. GfK Czech tyto výsledky sdílí s klienty a s případnými ostatními uživateli prostřednictvím vlastního online portálu nebo formou prezentací a reportů  v .ppt, a to jak v elektronické, tak tištěné podobě.

Software IBM SPSS umožňuje v GfK Czech připravit procesy s předstihem, tj. dříve, než jsou k dispozici všechna data. K oceňovaným rysům softwaru patří user-friendly zobrazení dat, které umožňuje přímo do dat nahlédnout i manažerům. Software IBM SPSS vyhovuje (oproti dříve využívaným vlastním programům) lépe standardům GfK Group, zejména proto, že obsahuje předem vytvořené a v praxi vyzkoušené prvky.

Předností softwaru IBM SPSS je pohodlná vizualizace dat a snadné užívání. IBM SPSS umožnil v GfK Czech standardizovat proces zpracování dat i analytických procedur, jakož i automatizovat opakované typy operací. Jeho nespornou výhodou je možnost jednoduchého předávání projektů mezi zaměstnanci. Všichni jsou zvyklí pracovat s jedním softwarem a přesně vědí, jak s ním zacházet. GfK Czech má v plánu dál tento software využívat, a to stejně jako doposud ke zpracování dat a statistickým analýzám.

Súbory na stiahnutie