Veda a výskum

Software IBM SPSS je v oblasti vědy a výzkumu používán již více než 20 let. Výzkumným ústavům a vědeckým organizacím poskytuje efektivní metody sběru údajů, širokou škálu statistických metod pro spolehlivou analýzu dat a kvalitní nástroje pro reportování získaných výsledků. Naši zákazníci software IBM SPSS používají například při výzkumu mládeže, postojů a zdraví obyvatel, práce, sociálních věcí a rodiny a mnoha dalších oblastí. Výsledky výzkumné činnosti pak mohou být sdíleny a porovnávány s výsledky výzkumů v zahraničí, kde je software IBM SPSS také standardně používán.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV - Ústav experimentálnej psychológie Detail referencie

Identifikace kritických míst silniční sítě

Identifikace kritických míst silniční sítě Detail referencie

Garep

Garep Detail referencie

Laboratoř genetické ekotoxikologie

Laboratoř genetické ekotoxikologie Detail referencie

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Ústav geoniky Akademie věd ČR Detail referencie

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Inštitút pre výskum práce a rodiny Detail referencie