Späť

Virgin Mobile

Virgin Mobile vyzváňa novej generácii nové marketingu s pomocou SPSS

Využitie predictive analytics pre optimalizáciu CRM stratégie ~

Virgin Mobile, vedúci prevádzkovateľ virtuálnych sietí vo Veľkej Británii, si zvolil software vedúci v oblasti predictive analytics, pre optimalizáciu marketingových kampaní a zníženie odchodov zákazníkov. Software od firmy SPSS umožňuje Virgin Mobile analyzovať dáta o svojich zákazníkoch a výsledky predchádzajúcich direct-marketingových kampaní, za účelom identifikácie vhodných segmentov zákazníkov pre nové marketingové akcie, zamerané na štyri milióny zákazníkov tohoto mobilného operátora.

Virgin Mobile realizuje každý rok viac ako stovku marketingových kampaní. Vďaka identifikácii najvhodnejších zákazníkov pre každú z nich, bude mobilný operátor schopný znížiť náklady na tieto akcie, obmedziť odchody zákazníkov ku konkurencii a zvýšiť príjmy na jedného osloveného zákazníka pri rovnakom rozsahu marketingových aktivít. Napríklad zákazníci s predplatenou kartou, ktorí si kupujú obmedzené čiastky kreditu a je u nich veľká pravdepodobnosť odchodu, môžu byť v dobe okolo nákupu ďalšieho kreditu oslovení textovou správou s pripomenutím výhod odmeňovacej schémy Virgin Mobile, skôr ako ad-hoc kampaňami.

Software predictive analytics firmy SPSS umožňuje Virgin Mobile lepšie pochopiť svojich zákazníkov vďaka kombinácii informácií o minulých udalostiach, súčasnom stave a plánovaných akciách do budúcnosti.

Toto poskytuje mobilnému operátorovi kompletný pohľad na jeho zákazníka a dáva mu možnosť primerane odhadnúť správanie a potreby jednotlivých zákazníkov. Napríklad Virgin Mobile predikuje pravdepodobnosť odchodu zákazníkov a vykonáva preventívne opatrenia.

„So stále sa stupňujúcou konkurenciou v našom odvetví sa riadenie vernosti zákazníkov stáva rozdielom medzi úspechom a neúspechom,“ povedala Caroline Schmidt, CVM Controller v spoločnosti Virgin Mobile. „Môžeme iba zvyšovať efektivitu našich CRM aktivít cez lepšiu znalosť našich zákazníkov.“

A pokračovala: „Pomocou riešenia SPSS predictive analytics sa dostanete bližšie k svojim zákazníkom a odhadnete, ktorá kampaň bude fungovať najlepšie na každého z nich. Ide o situáciu, v ktorej víťazia obe strany – zákazníci dostanú iba vyrozumenia, na ktoré pravdepodobne zareagujú a my dosiahneme vyššiu mieru reakcií a vyšší ROI pre každú kampaň. Toto je skutočne CRM novej generácie.“

„Pre prežitie organizácií v dnešnom svete je rozhodujúci nový prístup k CRM,“ dodal Neil Hartley, UK Country Manager v spoločnosti SPSS. „Spoločnosti ako Virgin Mobile nastavujú nové štandardy pre zákaznícky management 21. storočia tým, že nielen analyzujú efektivitu každej kampane, ale získanú informáciu používajú pre predikciu budúcich výsledkov, čo pomáha redukovať odchod zákazníkov, zvýšiť, ROI z marketingových investícií a príjmy z cross-sellingu.“