Štátna sféra

Inštitúcie štátnej sféry vytvárajú a zároveň prijímajú obrovské množstvo údajov. Tieto údaje treba previesť na hodnotné informácie a použiť ich na vypracovanie analýz, ktoré dané inštitúcie potrebujú pre každodenné dôležité rozhodnutia a plánovanie.

Schopnosť analyzovať a rozhodovať sa na základe relevantných faktov je rovnako dôležitá v štátnej správe ako v podnikoch. Spoločnosť ACREA už viac ako 15 rokov pomáha organizáciám štátnej správy lepšie porozumieť postojom a správaniu občanov, predvídať zmeny/udalosti/tren­dy a efektívne využiť dostupné zdroje pri plánovaní a dodávkach služieb verejnosti. V našich riešeniach sa zameriavame na  zabezpečenie spoľahlivých predikcií.

Hlavnými prínosmi analytických riešení spoločnosti ACREA je:

 • otvorenosť riešení umožňuje analyzovať dáta z najrôznejších zdrojov (vrátane textových dát) a taktiež možno výsledky odovzdávať v bežne používaných formátoch
 • možnosť minimalizovať rutinné úkony pomocou automatizácie procesu spracovania dát
 • schopnosť predvídať zmeny/udalosti a dôsledky Vašich rozhodnutí
 • identifikovať skryté vzťahy vo veľkom objemu dát
 • vytvárať zrozumiteľné reporty a správy vo vysokej prezentačnej kvalite
 • nízke náklady na zaškolenie
 • nízke celkové náklady – licencie sú permanentné bez potreby ďalších poplatkov

Ďalšie referencie

 • Státní pedagogický ústav
 • Ústav geoniky Akademie věd ČR
 • Ústav informací a prognóz školství
 • Lancaster city
 • Policajné oddelenie Greater Manchester
 • Policajné oddelenie Memphis
 • Wichita university

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky Detail referencie

Město Brno

Město Brno Detail referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) Detail referencie

Ústav pre výskum verejnej mienky

Ústav pre výskum verejnej mienky Detail referencie

Česká rada dětí a mládeže

Česká rada dětí a mládeže Detail referencie

Hlavními přínosy analytických řešení společnosti ACREA je:

 • otevřenost řešení dovoluje analyzovat data z nejrůznějších zdrojů (včetně textových dat) a také předávat výsledky je možné v běžně používaných formátech
 • možnost minimalizovat rutinní úkony pomocí automatizace procesu zpracování dat
 • schopnost předvídat změny/události a důsledky Vašich rozhodnutí
 • identifikovat skryté vztahy ve velkém objemu dat
 • vytvářet srozumitelné reporty a zprávy ve vysoké prezentační kvalitě
 • nízké náklady na zaškolení
 • nízké celkové náklady – licence jsou permanentní bez nutnosti dalších poplatků

Další reference

 • Státní pedagogický ústav
 • Ústav geoniky Akademie věd ČR
 • Ústav informací a prognóz školství
 • Lancaster city
 • Policejní oddělení Greater Manchester
 • Policejní oddělení Memphis
 • Wichita university