Späť

Unilever

Využití neuronových sítí IBM SPSS ve vědeckém výzkumu

Toxikologické centrum, Velká Británie, Laboratoř pro bezpečnost prostředí. Toto zařízení se zabývá vývojem bezpečnosti velkého množství nových výrobků, které Unilever každoročně svým zákazníkům nabízí. Zefektivnění tohoto procesu je dlouhodobou prioritou. Druhým cílem je vyvinutí pokročilých technik, které by pomohly snížit potřebu testovat výrobky na zvířatech.

S modely neuronových sítí z IBM SPSS Modeler, Unilever vytvořil inovativní metodu testování žíravosti produktů. Navíc, tato metoda, která se ukázala být jednodušší, spolehlivější a efektivnější než metody předcházející, může být pohodlně upravena pro potřeby hodnocení dalších toxikologických charakteristik.

Předvídaní potencionálních žíravých efektů na kůži, je extrémně komplexní proces. Unilever bere v potaz velikost molekul, protože menší molekuly mohou pronikat kůži a způsobit zranění, a povahu látky, protože větší molekuly mohou povrch kůže dráždit a narušovat.

Toxikologové spoléhají na známý systém klasifikace látek, který je rozděluje buď na žíravé, nebo nežíravé. Bohužel, tato metoda nebere v úvahu různé stupně žíravosti, díky čemuž může být obtížné stanovit, zda je látka ještě žíravá, nebo již spadá do kategorie nežíravých. Navíc, kůže některých jedinců je zkrátka citlivější než kůže jiných, a klasifikace jsou tak do určité míry vždy subjektivní.

Unilever šetří náklady a čas spojený s testováním nových produktů a snižuje nutnost testovat výrobky na zvířatech.

S praktickým, intuitivním modelovacím prostředím pro data mining programu IBM SPSS Modeler, Unilever vytvořil modely žíravosti organických kyselin na bázi fenolu, kritické přísadě ve většině nových výrobků. Následně, zavedením těchto modelů do praxe, je Unilever upravil tak, že mohou posuzovat žíravost výrobků pouze na základě znalosti několika charakteristik.

Modely vytvořené v IBM SPSS Modeler, dovolily společnosti jít za hranice běžného zjišťování žíravosti a nežíravosti, které byly používány dřív. Vzhledem k tomu, že silně žíravé i nežíravé látky rychle dosahují svých extrémních charakteristik, a látky nacházející se v rovině mezi žíravostí a nežíravostí byly skórovány pro odhalení možného vystupňování jejich agresivity, Unilever byl schopen vyvinout komplexní způsob testování žíravosti látek, obsažených v nových produktech.

S IBM SPSS Modeler a těmito novými procesy se Unilever stal vedoucím hráčem, využívající stále více metodu počítačového testování, a upouštějící od testování na živých organismech in vivo a in vitro.

Výsledek

Unilever snížil náklady na proces testování výrobků a také čas, který byl k těmto procesům potřeba. Mimoto snížil nutnost testování výrobků na zvířatech.