Späť

Conforama

Prechod od blind marketingu k presne cielenému marketingu v retaile

Conforama je druhý největší retail prodejce nábytku a spotřebičů na světě, ve Francii je potom vedoucím hráčem. Marketingové oddělení Conforama postavilo své kampaně na výsledcích prodejů. Využitím řešení Business Intelligence a dataminingového nástroje SAS byl tento řetězec schopen získat detailní data o prodejích, která potřeboval k provedení analýz nákupů.

Nicméně odborná kvalifikace, nutná pro použití dataminingového nástroje SAS Institute znamenala, že pouze jeden člen marketingového týmu mohl provádět analýzy, což proces značně zpomalovalo.

Toto řešení nám dovoluje, poprvé za naši existenci, sledovat veškeré interakce zákazníků na kamenných pobočkách, na webu a při telefonickém kontaktu.To znamená, že můžeme analyzovat jejich nákupní chování ve všech jeho aspektech. Šetříme drahocenný čas, zrychlujeme prodej a zároveň zvyšujeme spokojenost zákazníků s našimi službami a tím pádem jejich loajalitu.

V roce 2006 udělala společnost dvě klíčová rozhodnutí: každý člen týmu pro marketingový výzkum se musí obeznámit s data miningem, a společnost musí plánování kampaní, do té doby vycházející z produktů, zaměřit na zákazníky a jejich nákupní chování. Conforama si vybrala IBM SPSS Modeler, software pro prediktivní analýzy, aby lépe pochopila data o svých zákaznících. Od toho okamžiku objevila společnost řadu nových možných využití pro svá data. Je schopna stopovat chování zákazníků krok za krokem a reagovat mnohem úspěšněji na jejich potřeby a očekávání.

Vytyčení dvou základních cílů

Prvním cílem bylo vybavit netechnicky laděný marketingový tým takovým nástrojem, který by byl snadno a rychle pochopitelný, intuitivní a dobře ovladatelný. Nástroj musel být také schopen provádět analýzy a reportování „za pochodu.“

Druhým cílem bylo nalézt a vypíchnout všechny body, které ovlivňují zákazníkovo chování přímo na pobočce, aby bylo možno podle toho predikovat zákazníkovo nákupní chování.

Řešení IBM SPSS bylo zavedeno v prosinci 2006. Všichni členové marketingové týmu byli na jeho využití vyškoleni během pouhých tří dnů. Všichni byly pak schopni analyzovat data bez znalosti jediného řádku kódu, nebo aniž by byli experty na data mining.