Retail

Rýchlosť, globalizácia, vysoká konkurencia, turbulentný dopyt a finančné bilancovanie sú hlavné črty dnešného obchodného prostredia. V takejto situácii je nutné sa sústrediť na kľúčový element úspešného predaja. Týmto elementom je zákazník. Oproti minulosti máme obrovskú výhodu v tom, že môžeme sledovať nákupné správanie aj mnohých stoviek či tisícov zákazníkov a to vďaka historickým, ale aj Real-Time dátam.

Dáta, ktoré popisujú zákazníkovo správanie, môžeme použiť pre celú škálu úloh ako je akvizícia zákazníkov, retencia, predikcia odchodu zákazníka, cielenie marketingových kampaní, maximalizácia ich výnosov a zníženie nákladov na tieto kampane, analýza nákupného koša, cross sell, up sell, stanovenie optimálnej ceny a mnoho ďalších.

Dáta sú dnes najcennejším bohatstvom spoločnosti, pretože reprezentujú znalosť. Schopnosť tieto dáta získať, vyhodnotiť a prakticky zužitkovať, je pre úspech každej spoločnosti kriticky dôležitá.

Produkty IBM SPSS ponúkajú nielen širokú variabilitu využitia, ale aj jednoduché a intuitívne ovládanie, rýchlu implementáciu, kvalitu  vytváraných modelov a Vašu úplnú kontrolu nad analytickým procesom.

Prečítajte si referencie spoločností, ktoré sa rozhodli využívať produkty IBM SPSS.