Späť

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Volkswagen Slovakia, a.s. patrí k najvýznamnejším zamestnávateľov na trhu práce v Slovenskej republike už viac ako desaťročie. Spoločnosť Volkswagen Slovakia vznikla v roku 1991 na základoch automobilky BAZ v Bratislave. V súčasnosti vyrába vozidlá pre štyri koncernové značky, a to kompletne Volkswagen Tuareg, Audi Q7, Škoda Octavia a čiastočne Porsche Cayenne. Rok 2007 bol pre bratislavskú automobilku rokom rekordov, keď vyrobila už dvojmiliónte vozidlo a štvormilióntu prevodovku. Automobily vyrobené v Bratislave sa vyvážajú predovšetkým do štátov Európskej únie – Nemecka, Talianska, Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie, Holandska a USA. Ročná produkcia 240 tisíc vozidiel, 350 tisíc prevodoviek a 20 miliónov komponentov zabezpečuje 9 000 zamestnancov.

Pre zabezpečenie náročnej produkcie VW Slovakia potrebuje stabilné a kvalitné ľudské zdroje.
Preto sa objavilo niekoľko závažných otázok:

  • Ako získať a udržať stabilných a lojálnych zamestnancov vo VW Slovakia?
  • Čo motivuje zamestnancov? Čo ich vedie k tomu, aby zostali pracovať vo VW Slovakia?
  • Čo niektorých zamestnancov podnietilo k tomu, že sa rozhodli odísť? Čo treba spraviť, aby VW Slovakia bol pre zamestnancov aj naďalej atraktívnym zamestnávateľom?

Tieto otázky sú veľmi aktuálne práve teraz, keď narastá flexibilita trhu práce na Slovensku, otvárajú sa  hranice pracovných trhov iných krajín a spoločnosti musia bojovať so zvýšenou fluktuáciou.

 Dáta spracované v programe IBM SPSS Statistics nám priniesli nový pohľad na riešený problém. Variabilita možností ako využiť program IBM SPSS nám dáva výhľady pre komplexné riešenie problémov aj v budúcnosti.

Pri riešení otázky stabilizácie zamestnancov sme vyvinuli a aplikovali niekoľko analytických výskumov na mapovanie aktuálneho stavu. Ich spracovanie prostredníctvom programu IBM SPSS prinieslo niekoľko nových pohľadov na situáciu.

Prvý z výskumov je každoročný, od roku 2005 pravidelný, koncernový výskum – Barometer spokojnosti zamestnancov, tzv. Motivační index. Možnosť vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť z desiatich vybraných oblastí každoročne využíva väčšina zamestnancov. Výsledky výskumu odhaľujú oblasti vyžadujúce zlepšenie vo vzťahu k zamestnancom, trend ako zamestnanci vnímajú  svojho zamestnávateľa, ale aj segmentáciu prevádzky vzhľadom ku spokojnosti zamestnancov.

Druhým opatrením, pre získanie dôležitých informácií, bolo zavedenie výstupných rozhovorov so zamestnancami, ktorý skončili pracovný pomer. Ich cieľom je podrobne preskúmať, čo bolo motívom ich odchodu.

Medzi ďalšie nemenej dôležité výskumy patrí prieskum internej komunikácie, analýza stavu a pohybu zamestnancov, analýza prítomnosti, analýza miezd a mzdových zložiek a analýza výsledkov interných auditov tímov.

Pri všetkých analýzach sa na spracovanie dát systém SPSS, ktorý umožňuje spracovať a riešiť nielen individuálne úlohy, ale aj vytvárať pravidelné reporty prostredníctvom naprogramovaných syntaxí a skriptov, čo urýchľuje analýzu dát.

Spracovanie dát v systéme IBM SPSS Statistics umožňuje rýchly a detailný popis aktuálneho stavu, sledovať rozdiely medzi rôznymi typmi zamestnancov, rozdiely medzi prevádzkami, nákladovými strediskami, analyzovať vzťahy medzi faktormi pri určovaní príčin javov, vytvárať typológie zamestnancov a odhaľovať trendy. Prednosťou spracovania dát v IBM SPSS Statistics je jednoduchá a rýchla vizualizácia výstupov. Možnosť prepojenia dát spracovaných v IBM SPSS Statistics s personálnymi databázami SAP dáva príležitosť skúmať vzťahy medzi veľkými množstvami premenných a dolovaní z dát možno tak získať veľmi cenné informácie.

Iba manažér, ktorý má aktuálne, kompletné a detailné informácie môže rozhodovať správne. K tomu, aby boli ľudské zdroje vo VW Slovakia riadené na základe spoľahlivých informácií, významne prispieva práve program IBM SPSS Statistics.