Späť

Uponor

Uponor podporuje užívateľov a znižuje operačné a IT náklady

Využitie potenciálu IBM Cognos Express

Uponor, Predtým známy ako Wirsbo, bol založený v roku 1920 ako výrobca vysoko kvalitnej ocele a zbraní Švédskeho kráľovstva. Wirsbo svoje obchodné meno zmenil na Uponor v roku 2006 a teraz je popredný medzinárodný dodávateľ vykurovacích, klampiarskych a protipožiarnych systémov.

Uponor operuje vo viac ako 20 krajinách sveta, ponúka klampiarske, vykurovacie a protipožiarne systémy pre obytné a komerčné budovy.

Uponor tiež  poskytuje systémy pre topenie snehu a ľadu a systémy pre prevenciu zamrznutia. Možno ich nájsť v hlavných lyžiarskych strediskách, ale taktiež na niektorých štadiónoch NFL v Spojených štátoch.  

IBM Cognos Express je pre nás skvelý nástroj. Je intuitívny, takže naši koncoví užívatelia ho jednoducho implementujú. Poskytuje nám kriticky dôležité analýzy pre náš predaj a marketing. Analýzy, ktoré predtým pre nás boli nemysliteľné. Ktorémukoľvek oddeleniu by som odporučil prechod na riešenie IBM Cognos Express, pretože spája silu IBM Cognos s priaznivou cenou.

Výzva

Aby podporil koncového zákazníka a splnil požiadavky na množstvo reportov, Uponor potreboval  upgrade súčasného systému pre reporting. Spoločnosť potrebovala taký systém, ktorý by koncovému užívateľovi umožnil reporty si prispôsobiť rýchlo a spoľahlivo. Taktiež chceli upustiť od využívania niekoľkých nákladných platforiem a namiesto toho chceli zaviesť jednu jedinú platformu, čo by z hľadiska nákladov bolo ďaleko efektívnejšie. Uponor nemal žiadnu možnosť, ako analyzovať svoje predajné a finančné dáta. Potreboval implementovať nástroj, ktorý by vytvoril pohľad na kľúčové premenné, ako trendy medzinárodných trhov alebo náklady. 

Postup

  • Využitie služieb spoločnosti eCapital Advisors a produktových odporučení pre asistenciu so súčasnou aj budúcou implementáciou softwaru.  
  • nákup softwaru IBM Cognos Express,
  • využitie zdrojov o konkurencii a znalostí spoločnosti eCapital Advisors.

Dopad projektu

  • oddelenie IT ročne ušetrilo viac ako 400 000 $ na údržbe pôvodných platforiem, ktoré nahradili
  • zvýšenie predajov o 5 – 10% v prvom roku od implementácie vďaka pokročilým analýzam celosvetového vývoja trhových trendov
  • vybavenie koncového užívateľa schopnosťou ľahko a rýchlo vytvárať vlastné reporty na mieru  
  • zvýšenie produktivity IT oddelenia tým, že sa môže sústrediť na svoje projekty namiesto úprav reportov pre koncových užívateľov