Späť

Sikorsky

Vrtuľníky Sikorsky lietajú podľa IBM SPSS

Spoločnosť Sikorsky Aircraft Corporation je jedným z najznámejších a najvýznamnejších výrobcov leteckej techniky, špecializujúci sa predovšetkým na výrobu vrtuľníkov. Bola založená v roku 1925 a dnes dodáva svoje výrobky celosvetovo ako do komerčnej, tak ak aj do štátnej sféry.

Zapojenie SPSS do nášho programu zákazníckej podpory, je krokom vpred na ceste za našim dlhodobým cieľom. Chceme byť celosvetovo známi ako jednotka medzi spoločnosťami vyrábajúcimi vrtuľníky, ktorá svojim zákazníkom poskytuje výnimočné služby, s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi a jeho problému.  

Sikorsky Aircraft Corp. je popredný výrobca vrtuľníkov a vývojár pokročilých vrtuľníkových technológií pre komerčnú, priemyselnú a vojenskú oblasť. Rapídny nárast konkurencie a pomalé vyrovnávanie technologických rozdielov medzi konkurenčnými výrobkami zamerať sa na základný kameň úspešného obchodného procesu – zákazníka a jeho spokojnosť. Preto sa spoločnosť rozhodla využiť dataminingové riešenie SPSS, aby posilnila lojalitu svojich zákazníkov zisťovaním a predvídaním ich potrieb.

Výrobky značky Sikorsky využíva všetkých päť vetiev Amerických ozbrojených zložiek, a taktiež vojenské a komerčné sféry vo viac ako štyridsiatich štátoch. Spoločnosť zákazníkom ponúka komplexný program zabezpečenia technickej podpory, aby zlepšila dostupnosť svojich výrobkov a mohla prevádzkovať svoju flotilu za prijateľné náklady. V tejto ponuke zahŕňa aj tzv. program absolútneho zabezpečenia TAP), ktorý pokrýva až 98 % nákladov spojených so servisom a nákupom náhradných dielov.

Investície do SPSS spoločnosti možní podnikať proaktívne kroky v oblasti lojality zákazníkov, predikcie údržby, poruchovosti súčiastok a predovšetkým zvýši bezpečnosť ich strojov. Použitím IBM SPSS Modeler sú výrobcovia na celom svete schopní zvyšovať svoje reportovacie možnosti, spravovať inventár a zlepšovať kvalitu svojich produktov.

Spoločnosť hľadala softwarové riešenie, ktoré by jej pomohlo identifikovať a predikovať údržbu vybavenia pre vlastníkov vrtuľníkov, aby tak došlo ku zvýšeniu ich spokojnosti. Bolo vybrané IBM SPSS Predictive Analytics (súčasť IBM SPSS Modeler) pre data mining a text mining. Software bol použitý na analýzu dát zhromaždených monitorovacím systémom pre stav a použiteľnosť. Ten zaznamenáva dáta získané z jednotlivých strojov a od ich pilotov. Do analýzy zahrnuli aj dáta zo záznamov o údržbe.  

IBM SPSS Modeler poskytol spoločnosti Sikorsky technológiu potrebnú na analýzu štruktúrovaných dát, ako sú napríklad historické aj súčasné informácie o jednotlivých strojoch. Pre neštruktúrované dáta použili metódu text mining., pomocou ktorej analyzovali hlásenie porúch, vytvorené posádkami.  

 Zapojením informácií zo všetkých dátových zdrojov Sikorsky mohol nájsť vzájomné väzby medzi tým, ako je stroj prevádzkovaný a udržiavaný a opotrebením súčiastok. Hlbšie pochopenie týchto vzájomných väzieb spoločnosti umožňuje podniknúť aktívne kroky na redukciu priamych nákladov na údržbu.