Späť

PROFI CREDIT

Štatistické analýzy v PROFI CREDIT

IBM SPSS Statistics nachádza uplatnenie ako vo vývoji produktov, tak v rámci marketingových analýz. Okrem toho šetrí čas. 

Spoločnosť PROFI CREDIT je významným poskytovateľom úverových finančných služieb. Je súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Profireal Group, ktorá okrem Českej republiky pôsobí v ďalších troch krajinách a východnej Európy, a to v Slovenskej republike, Poľsku, Bulharsku a Rusku. Je úspešnou spoločnosťou so stabilným a výkonným tímom. 

Základnou filozofiou spoločnosti je osobný prístup. Pôžičky a úvery ponúka prostredníctvom úverových poradcov, ktorí sú pripravení klienta kdekoľvek navštíviť, ale svoje služby poskytujú aj v kamenných pobočkách. Len v Českej republike je na tisíc úverových poradcov, ktorí záujemcom o pôžičku alebo úver pomáhajú vybrať ten najvhodnejší produkt.

Spoločnosť PROFI CREDIT pracuje s celým radom dátových zdrojov, doposiaľ ale v rámci oddelenia Business Inteligence bolo možné tieto zdroje spracovávať iba pomocou Excelu. „Doposiaľ neexistovalo sofistikované SW prostredie pre popis portfólia, identifikáciu príležitostí, identifikáciu závislostí. Firma bola nútená rozhodovať sa na základe dát bez validácie štatistickej významnosti, korelácií…“ Radim Nový, Business Inteligence manager     

Začiatkom roka 2014 sa preto oddelenie Business Inteligence rozhodlo zahájiť spoluprácu so spoločnosťou ACREA CR. Spolupráca predstavovala predovšetkým dodanie softwaru IBM SPSS Statistics a poskytnutie kurzu na kľúč, ktorého účelom bolo analytikov starostlivo pripraviť. Obsah tohoto kurzu bol vytvorený na základe definície oblastí záujmu analytikov – budúcich užívateľov. 

Tieto oblasti sa netýkali iba jednej problematiky, ale zhŕňali viacero úloh. Potrebovali získať analytickú podporu pre tvorbu nových produktov a modifikáciu súčasných. Pre analytikov takisto bola dôležitá možnosť identifikácie a popisu segmentov v portfóliu klientov a analýz závislostí jednotlivých premenných. V neposlednom rade potrebovali získať schopnosť interne  pracovať s kvantitatívnymi dátami z externých marketingových agentúr v rámci uskutočnených výskumov. To všetko vďaka IBM SPSS Statistics bolo možné. 

Dnes už v oddelení Business Inteligence nástroj plnohodnotne používajú a situáciu popisujú nasledovne. „IBM SPSS Statistics určite pomáha. Analýzy z z nášho oddelenia sa stali etalónom v rámci firmy, ostatní u nás konzultujú, alebo nechajú analyzovať svoje zadania. Nehľadiac na to, že mesačne ušetríme cca 2,5 človekodní na pravidelných analýzach.“ 

V porovnaní s predchádzajúcim riešením vidia analytici PROFI CREDIT ako kľúčové prínosy rýchlosť softwaru, presnosť a validitu výsledkov. Výhľadovo by radi prenikli aj do oblasti data miningu so softwarom IBM SPSS Modeler.