O spoločnosti

Prečo spolupracovať s ACREA CR

Spoločnosť ACREA CR, spol. s r.o. je česká analytická spoločnosť s tradíciou od roku 1998.

ACREA je skratka pre Analytical CREAtivity – vyjadruje, že každý analytický projekt je unikátny a ku každému pristupujeme individuálne. Žiadny projekt pre nás nie je rovnaký.

Sme certifikovaný partner spoločnosti IBM Česká republika pre predaj softwaru z portfólia Business Analytics v Českej a Slovenskej republike a poskytovateľom analytických, štatistických a dataminingových služieb. Spoločnosť ACREA CR bola prvá spoločnosť, ktorá v Českej a Slovenskej republike dodávala software SPSS, vtedy ešte pod názvom SPSS CR.

Našim cieľom je úspech našich zákazníkov. Všetky projekty vedú k rýchlej návratnosti vložených investícií a nie iba k časovej a personálnej úspore. Úspech našich projektov a implementácií stojí za dôkladným pochopením potrieb a stanovením cieľov a priorít každého zákazníka.

O všetky skúsenosti sa delíme, či už pri samotnej realizácii projektov, na ktorých pracujeme spoločne so zákazníkmi alebo prostredníctvom verejných štatistických a dataminingových kurzov v  Centre výučby ACREA v Prahe a Bratislave, kde užívatelia majú možnosť zoznámiť sa ako IBM SPSS, tak aj prehĺbiť znalosti práce s dátami. ACREA CR využíva znalosti, skúsenosti a portfólia celej siete IBM a môže tak poskytované riešenia a služby obohatiť.

ACREA CR bola založená v roku 1998 ako franchise SPSS Inc. Software SPSS sa stal súčasťou portfólia IBM v roku 2009 prostredníctvom akvizície spoločnosti SPSS Inc., ktorá sa tak stala súčasťou medzinárodnej siete IBM. 8. augusta 2011 došlo k premenovaniu SPSS CR na ACREA CR.

11. novembra 2011 bola tiež založená sesterská spoločnosť ACREA SR, so sídlom v Bratislave, ako lokálny partner spoločnosti IBM pro Slovenský trh.

Partneri:

Spoločnosť SC&C pôsobí na trhu viac ako 20 rokov ako popredná výskumná agentúra. Zameriava sa predovšetkým na marketingové, sociologické a politické výskumy.

Gravic Inc. je poskytovateľ riešení pre získavanie dát, ako je Remark Office OMR , ktorý predstavuje špičkový nástroj pre skenovanie dotazníkov. ACREA CR je výhradným partnerom spoločnosti pre český a slovenský trh.

CSmap s.r.o. je poskytovateľ geografických informačných systémov alebo aplikácie StatsMap pre zobrazenie dát v mapách.

SDL – Language Weaver je poskytovateľ riešení prekladových slovníkov, ktoré predstavujú skvelé riešenia  pre komplexné jednosmerné, či obojsmerné preklady do rôznych svetových jazykov, vrátane češtiny a slovenčiny. ACREA CR je partnerom spoločnosti pre český a slovenský trh.


Spoločnosť Predictive Solutions bola rovnako ako ACREA CR frančíza spoločnosti SPSS Inc. Mnoho rokov skúseností s nástrojmi SPSS viedlo k dlhodobému vývoju ďalšieho rozšírenia nástrojov SPSS Statistics. ACREA je exkluzívnym partnerom pre Českú a Slovenskú republiku pre dodávanie nástrojov Predictive Solution Imago, ktoré pridávajú k SPSS Statistics užitočné doplnky.