Späť

Vychádza nová verzia IBM SPSS Statistics 25

Novinky Statistics 25

Najväčšími novinkami v softvéri IBM SPSS Statistics 25 sú:

 • nové Bayesovské metódy,
 • vylepšená integrácia s produktmi tretích strán (Microsoft Graphic Object),
 • možnosť úpravy grafov už pri ich tvorbe,
 • pridanie klávesových skratiek do syntax editoru.

Bayesovská štatistika

Bayesovská štatistika je založená na odlišnom princípe než je tomu u klasickej (frekventistická) štatistiky a môže slúžiť ako alternatíva, alebo ďalšia možnosť k analýze našich dát. Niektoré procedúry využívajúce bayesovský prístup v IBM SPSS Statistics sú menovite:

 • T-test (jednovýberový, párový, dvojvýberový),
 • Pearsonov korelační koeficient,
 • lineárna regresia,
 • analýza rozptylu jednoduchého triedenia.

Vylepšenie grafiky

Vďaka novej možnosti exportu, Microsoft Graphic Object, sa omnoho lepšie manipuluje s grafmi v programoch MS Office. Tieto grafy sa potom chovajú ako by boli vytvorené priamo v prostredí MS Office a ich následná úprava je výrazne jednoduchšia.

Ďalším vylepšením prešiel tzv. Chart Builder, kde pribudli ďalšie možnosti editácie grafu už pri jeho tvorbe a celkovo bola vylepšená vizualizácia grafických výstupov. Menovite môžeme vyberať farby kategórií pre kategorizované premenné, zlučovať menej početné kategórie do jednej alebo upravovať samotnú veľkosť grafu.

Syntax editor

Zmeny v syntax editoru sú mierené hlavne na užívateľov, ktorí s ním bežne pracujú. Zápis syntaxe sa dočkal úpravy vo forme klávesových skratiek, ktoré zjednodušujú písanie, formátovanie a editáciu. Pomocou klávesových skratiek možno riadky rýchlejšie spojovať, duplikovať, odstraňovať, presúvať atp. Asi najvýznamnejšou úpravou je možnosť kopírovania dát z dátového editoru či MS Excelu do viacej riadkov naraz. Tieto novinky sú dostupné v modulu Base.

Ďalšie zmeny

Niektoré ďalšie úpravy sú napríklad:

 • prerobenie dialógového okna pre spojovanie súborov,
 • zjednodušenie panelu nástrojov,
 • možnosť otvátať a ukladať súbory Stata v14.

Trial verziu Statistics 25 nájdete po prihlásení do klientskej zóny.

Referencie

Eircom

Eircom získava lepší pohľad na postoje svojich zákazníkov

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study