Späť

Vychádza nová verzia IBM SPSS Statistics 25

Novinky Statistics 25

Najväčšími novinkami v softvéri IBM SPSS Statistics 25 sú:

 • nové Bayesovské metódy,
 • vylepšená integrácia s produktmi tretích strán (Microsoft Graphic Object),
 • možnosť úpravy grafov už pri ich tvorbe,
 • pridanie klávesových skratiek do syntax editoru.

Bayesovská štatistika

Bayesovská štatistika je založená na odlišnom princípe než je tomu u klasickej (frekventistická) štatistiky a môže slúžiť ako alternatíva, alebo ďalšia možnosť k analýze našich dát. Niektoré procedúry využívajúce bayesovský prístup v IBM SPSS Statistics sú menovite:

 • T-test (jednovýberový, párový, dvojvýberový),
 • Pearsonov korelační koeficient,
 • lineárna regresia,
 • analýza rozptylu jednoduchého triedenia.

Vylepšenie grafiky

Vďaka novej možnosti exportu, Microsoft Graphic Object, sa omnoho lepšie manipuluje s grafmi v programoch MS Office. Tieto grafy sa potom chovajú ako by boli vytvorené priamo v prostredí MS Office a ich následná úprava je výrazne jednoduchšia.

Ďalším vylepšením prešiel tzv. Chart Builder, kde pribudli ďalšie možnosti editácie grafu už pri jeho tvorbe a celkovo bola vylepšená vizualizácia grafických výstupov. Menovite môžeme vyberať farby kategórií pre kategorizované premenné, zlučovať menej početné kategórie do jednej alebo upravovať samotnú veľkosť grafu.

Syntax editor

Zmeny v syntax editoru sú mierené hlavne na užívateľov, ktorí s ním bežne pracujú. Zápis syntaxe sa dočkal úpravy vo forme klávesových skratiek, ktoré zjednodušujú písanie, formátovanie a editáciu. Pomocou klávesových skratiek možno riadky rýchlejšie spojovať, duplikovať, odstraňovať, presúvať atp. Asi najvýznamnejšou úpravou je možnosť kopírovania dát z dátového editoru či MS Excelu do viacej riadkov naraz. Tieto novinky sú dostupné v modulu Base.

Ďalšie zmeny

Niektoré ďalšie úpravy sú napríklad:

 • prerobenie dialógového okna pre spojovanie súborov,
 • zjednodušenie panelu nástrojov,
 • možnosť otvátať a ukladať súbory Stata v14.

Trial verziu Statistics 25 nájdete po prihlásení do klientskej zóny.

Referencie

SANANIM

Analýza rizikového správania užívateľov drog

Podrobná case study