Novinky IBM SPSS Statistics

Software IBM SPSS Statistics prináša prostriedky pre podporu celého analytického procesu, od jeho začiatku až po koniec. Vývoj produktu IBM SPSS Statistics Base a ďalších špecializovaných modulov stále pokračuje, aby sprístupňoval aj tie najpokročilejšie metódy širokému okruhu analytikov a obchodných užívateľov. V IBM SPSS Statistics 24 je analytická činnosť prehĺbená vďaka ľahšej dostupnosti rozširujúcich doplnkov, lepšej správe dát a zvýšenej efektivity práce.

Hlavné rysy:

-                   rozširujúce doplnky z webu

-                   jednoduchšia tvorba a zdieľanie vlastných doplnkov

-                   nový sprievodca načítaním dát

-                   vylepšenie modulu IBM SPSS Custom Tables

V IBM SPSS Statistics 24 nájdete nový spôsob práce so zdrojom programových doplnkov od tretích strán na Statistics Extensions Hub a nástroj Custom Dialog Builder for Extensions pre uľahčenie práce s doplnkami.

The Extensions Hub je nové prostredie pre správu a získanie doplnkov, kde nájdete, stiahnete, aktualizujete, prípadne odinštalujete doplnok založený na syntaxi IBM SPSS, ktorá môže pristupovať k programom Python alebo R. Prostredníctvom IBM SPSS Statistics Custom Dialog Builder for Extensions je správa, vytváranie a zdieľanie doplnkov založených na R a Python veľmi jednoduché - ľahko a rýchlo vytvoríte doplnok v grafickom rozhraní pre tvorbu dialógových okien, doplnok môžete zdieľať, inštalovať a umiestniť do ponúk programu.

Spôsob načítania a zápisu dát z externých zdrojov vo verzii 24 obsahuje lepšie rozpoznávanie typu premenných, vynechanie skrytých stĺpcov a riadkov v MS Excel, odstránenie medzier zo začiatku a koncu textových reťazcov, export popisov  hodnôt do databázy a mnoho ďalšieho.

Modul IBM SPSS Custom Tables obsahuje niekoľko vylepšení. Súčasťou je napr. designová váha (effective weights) pre výbery s nerovnakou pravdepodobnosťou, zobrazenie intervalov spoľahlivosti a smerodajných odchýlok štatistík, zobrazenie výsledkov signifikantných testov priamo v tele tabuľky a zobrazenie signifikancií pre testy stĺpcových priemerov a proporcií.

Pre detailnejšie informácie si môžete stiahnuť podrobnejší dokument tu.