Späť

Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére – prípadová štúdia

Táto štúdia je založená na online dotazníkovom šetrení, ktoré bolo zamerané na uživateľov analytických nástrojov IBM SPSS v akademickej sfére. Mapuje skúsenosti uživateľov, pokrytie IBM SPSS v akademickej sfére a najpodstatnejšie výhody uvádzané samotnými uživateľmi.

Štúdia poukazuje na spokojnosť s využívaním nástrojov IBM SPSS ako pre vlastnú prácu pedagógov, tak pre výučbu.  Potvrzuje, že výučba je dnes založená na viacerých analytických nástrojoch, aby študenti v priebehu štúdia poznali všetky možnosti, ktoré na nich môžu čakať v praxi.

celá štúdia na stiahnutie tu

 

Súbory na stiahnutie

Referencie

Slovenská zdravotnícka univerzita

Prenatálne a postnatálne rizikové faktory vzniku alergických ochorení u detí

Podrobná case study
Západočeská univerzita v Plzni

Testovanie pomocou Remark Office OMR na Západočeskej univerzite v Plzni

Podrobná case study