Späť

Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére – prípadová štúdia

Táto štúdia je založená na online dotazníkovom šetrení, ktoré bolo zamerané na uživateľov analytických nástrojov IBM SPSS v akademickej sfére. Mapuje skúsenosti uživateľov, pokrytie IBM SPSS v akademickej sfére a najpodstatnejšie výhody uvádzané samotnými uživateľmi.

Štúdia poukazuje na spokojnosť s využívaním nástrojov IBM SPSS ako pre vlastnú prácu pedagógov, tak pre výučbu.  Potvrzuje, že výučba je dnes založená na viacerých analytických nástrojoch, aby študenti v priebehu štúdia poznali všetky možnosti, ktoré na nich môžu čakať v praxi.

celá štúdia na stiahnutie tu

 

Súbory na stiahnutie

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Výuka statistiky a sběru dat na UPCE

Zber dát metódou CAWI a CAPI prostredníctvom komplexného nástroja

Podrobná case study