Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Plnohodnotné využitie dátových zdrojov v štátnom sektore – ako na to

  • Bratislava

Na tomto bezplatnom prezentačnom seminári Vám predstavíme celosvetovo využívaný štatistický software IBM SPSS Statistics. V praktických ukážkach Vám predvedieme, ako možno s týmto nástrojom jednoducho a komplexne analyzovať Vaše dáta použitím štatistických metód, predvídať budúci vývoj a získať výstupy v prehľadnej forme, ktorá umožňuje správnu interpretáciu výsledkov.

Viac

Ukázka softwaru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler

  • Praha

Cílem semináře je seznámit Vás se statistickým nástrojem IBM SPSS Statistics a dataminingovým nástrojem IBM SPSS Modeler. Tyto nástroje jsou denně využívány k odhalování a řešení konkrétních problémů a pomáhají lépe pochopit fungování celé organizace a všech jejich procesů.

Viac

UKÁŽKA SOFTVÉRU IBM SPSS STATISTICS A IBM SPSS MODELER

  • Bratislava

Cieľom semináru je zoznámit Vás so štatistickým nástrojom IBM SPSS Statistics a dataminingovým nástrojom IBM SPSS Modeler. Tieto nástroje sú denne využívané k odhalovaniu a riešeniu konkrétnych problémov a pomáhajú lepšie pochopiť fungovanie celej organizácie a všetkých jej procesov.

Viac

Prediktivní analytika a HR - IBM SPSS Modeler a PS Clementine

  • Praha

Efektivní způsoby zpracování dat.

  • Praha
Array