Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Marketingové úlohy v kostce

  • Praha

Přemýšlíte nad tím, jak získat nové zákazníky? Vymýšlíte strategii, jak si nové zákazníky udržet? Chcete znát jejich strukturu, kdo jsou a jaký typ zákazníka představují? Chcete jim nabídnout další nebo lepší produkt, ale na druhou stranu nevíte přesně co a komu? Pokoušíte se odhadnout, který zákazník má tendenci odejít ke konkurenci a zda má cenu tomu zamezit? Navštivte náš bezplatný seminář, kde se těmito základními marketingovými úlohami budeme zabývat.

Viac
Array