Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

Korelačná analýza

Viac informácií

Najbližší seminár

Poznejte s námi svého zákazníka za pomoci dat z věrnostních programů

Viac informácií

Aktuálne

Nový kurz Odporúčacie systémy (Recommender Systems)

Príďte sa podívať na náš dataminingový pohľad na úlohu odporúčania.

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study
Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Podrobná case study