Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

Logistická regresia

Viac informácií

Najbližší seminár

Sofistikované zpracování a automatizace nejen marketingových úloh v bankovním a finančním sektoru

Viac informácií

Aktuálne

Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére – prípadová štúdia

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

Augur Consulting

Důležitým předpokladem hodnotného výzkumu jsou kvalitní analýzy

Podrobná case study
Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study