Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

Analýza dát v zdravotníctve

Viac informácií

Najbližší seminár

Reportování a komplexní analýza (PS IMAGO PRO)

Viac informácií

Aktuálne

Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére – prípadová štúdia

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study
Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Podrobná case study