Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

IBM® SPSS® Statistics Base: Základy modulu

Viac informácií

Najbližší seminár

Plnohodnotné využitie dátových zdrojov v štátnom sektore – ako na to (IBM SPSS Statistics)

Viac informácií

Aktuálne

ACREA CR posiluje svoj tým

Spoločnosť ACREA CR, rozšírila svoje obchodné a marketingové oddelenie.

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study