Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

Analýza rozptylu: Prístupy k odhaľovaniu príčin a vplyvov

Viac informácií

Najbližší seminár

Strukturální modelování se softwarem IBM SPSS AMOS

Viac informácií

Aktuálne

ACREA CR posiluje svoj tým

Spoločnosť ACREA CR, rozšírila svoje obchodné a marketingové oddelenie.

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

IKEM

Jednoduchý náhľad na obsiahle dáta z mnohých uhlov pohľadu

Podrobná case study
Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study