Softvér
IBM SPSS

Poskytujeme komplexné riešenie pre prácu s dátami.

Viac o softvér

Analytické a konzultačné služby

Využite naše služby vždy, keď si nie ste istí riešením Vašej úlohy.

Viac o službách

Centrum výučby
Acrea

Získajte zo svojich dát maximum informácií prostredníctvom našich kurzov

Viac o Výučbe

Najbližší kurz

IBM® SPSS® Modeler: Práca s dataminingovými modelmi

Viac informácií

Najbližší seminár

Plnohodnotné využitie dátových zdrojov v štátnom sektore – ako na to (IBM SPSS Statistics)

Viac informácií

Aktuálne

Nový kurz Analýza latentných tried

Úlohou typológie osôb (tzv. latentných tried) a ich vplyvom na odlišné štruktúry odpovedí, sa štatistici začínali zaoberať už od 50. rokov 20. storočia.

Viac

Referencie a klienti ACREA CR

Československá obchodní banka

Aplikácia štatistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
Scio

Hodnotenie preferencií zákazníkov pre efektívne uvedenie produktu na trh

Podrobná case study
Město Brno

Spracovanie dát z dotazníkových prieskumov medzi obyvateľmi mesta Brna

Podrobná case study